Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa artykułów na doposażenie pracowni do technik fotograficznych

Przedmiot:

Dostawa artykułów na doposażenie pracowni do technik fotograficznych

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Grunwaldzka 33/35
87-100 Toruń.
powiat: Toruń
tel/fax +48 56 660 22 92
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia: ,,Dostawa artykułów na doposażenie pracowni do technik fotograficznych w ZSPS i VIII LO w Toruniu"
Kod CPV 38650000-6
2. Do obowiązków wykonawcy należy dostarczenie sprzętu fotograficznego zgodnie z
wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Dostawa nastąpi do dnia 12 grudnia 2018 roku.
4. Okres gwarancji dostarczonego sprzętu - min 24 miesiące.

CPV: 38650000-6

Dokument nr: KG.2130.12/18.JS

Składanie ofert:
IX. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VI" LO
w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35 w terminie do dnia 5 grudnia 2018 roku, do godz. 9.00

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia oraz termin płatności:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do dnia 12 grudnia 2018 roku.
2. Termin płatności - 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony Wykaz Sprzętu Fotograficznego.
2. Wypełniony Formularz Oferty.
3. Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.
IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych przez Wykonawcę - spełnia/nie spełnia.
Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania i odrzuci ofertę.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Wykaz Sprzętu Fotograficznego (załącznik nr
1 do Zapytania Ofertowego), wyceniając poszczególne rodzaje urządzeń i akcesoriów fotograficznych poprzez wpisanie kwoty netto i brutto w odpowiednim wierszu wykazu, obliczając wartość w każdej pozycji, a następnie zsumować kolumnę wartość netto, kolumnę podatek VAT i kolumnę wartość brutto.
2. Wynik uzyskany po podsumowaniu kolumny wartość netto, kolumny podatek VAT
i kolumny wartość brutto Wykazu Sprzętu Fotograficznego należy wpisać do Formularza Ofertowego (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) .
3. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty, który powinien być opatrzony datą i podpisany przez osobę/osoby do tego uprawnione.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim. Na kopercie należy umieścić napis
,,Dostawa artykułów na doposażenie pracowni do technik fotograficznych
w ZSPS i VIII LO w Toruniu".

Uwagi:
V. Kryterium oceny ofert:a
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium - Cena 100%:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.