Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeglądy okresowe zbiorników retencyjnych, budynków i obiektów budowlanych

Przedmiot:

Przeglądy okresowe zbiorników retencyjnych, budynków i obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk
ul. Tomasza Michałka nr 48
37-300 Leżajsk
powiat: leżajski
+48 17 24-28-894, 17 242 06 01
lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przeglądy okresowe zbiorników retencyjnych, budynków i obiektów budowlanych w Nadleśnictwie Leżajsk"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych rocznych przeglądów zbiorników retencyjnych, budynków i obiektów budowlanych, wymienionych w załączonym wykazie. Budynki, pozostające w Zarządzie Nadleśnictwa Leżajsk, stanowią tradycyjną zabudowę zagrodową i położone są na terenie powiatów: Leżajsk, Łańcut i Rzeszów. Okresowe przeglądy należy dokonać w oparciu o unormowania zawarte w art. 62 ust. 1, pkt. 1), ppkt. a), b), c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Muszą być one potwierdzone obowiązującymi protokołami i dokonane przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. Wykonawca, zobowiązany jest ponadto dokonać w książkach obiektów budowlanych wpisów z przeprowadzonej kontroli.
Przeglądy roczne polegają na sprawdzeniu:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
5. Lokalizacja obiektów:
Lokalizację poszczególnych obiektów przedstawiono w tabeli - (zał. nr 3) do ogłoszenia o zamówieniu.

CPV: 71356100-9

Dokument nr: SA.270.2.33.2018

Otwarcie ofert: 12. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 07.12.2018 r. o godz. 13:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

Składanie ofert:
11. Oferty z opisem: ,,Przeglądy okresowe zbiorników retencyjnych, budynków i obiektów budowlanych w Nadleśnictwie Leżajsk", w terminie do: 07.12.2018 r. do godz. 13:00 należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 31.12.2018 r.

Wymagania:
6. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
7. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych upoważniających do realizacji przedmiotu zamówienia. Przeglądów mogą dokonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, inżynieryjnym-hydrotechnicznym.
a) Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych.
b) Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:
- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
- osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
c) Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać na jedną lub więcej części zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
13. Ocenie podlegać będzie wartość brutto złożonej oferty za część nr I, część nr II lub razem za część nr I + część nr II. W przypadku oferenta nie będącego płatnikiem podatku VAT, wartość brutto winna obejmować wszelkie koszty (składki ZUS, podatek i inne) jakie w przypadku podpisania umowy obciążać będą Zamawiającego.
14. Kryterium wyboru oferty będzie cena wykonania usługi - 100%.
15. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Zamawiający wystąpi o złożenie oferty dodatkowej.
16. Zamawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, formularzem cenowym oraz te, które nie spełniają wymagań Zamawiającego.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
18. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (zał. nr 1) oraz dołączyć do oferty formularz cenowy (zał. nr 2).
20. Informacje uzupełniające:
- przy wykonywaniu przeglądów, poruszając się dowolnym środkiem lokomocji po drogach publicznych niezbędnym jest pokonanie około 350 km celem objechania osad (Wykonawca porusza się środkami transportu na własny koszt, co należy wkalkulować w cenę oferty),
- Zamawiający może zmienić ilość obiektów podlegających przeglądom (Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane przeglądy),
- Przeglądów należy dokonywać w godzinach pracy Leśnictw, tj.: od 7:00 do 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z właściwym miejscowo użytkownikiem obiektu. Istnieje możliwość dokonywania przeglądów po godzinie 15:00 jedynie w przypadku uzgodnienia i zgody użytkownika obiektu.
Otrzymują:
1. strona internetowa Nadleśnictwa,
2. tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,
3. a/a.

Kontakt:
19. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (17) 242 06 01. Osoba do kontaktu: Marcin Pawłowski.
Nadleśnictwo Leżajsk, ul. Tomasza Michałka nr 48, 37-300 Leżajsk
tel.: +48 17 24-28-894, fax: +48 17 24-26-145, e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Leżajsk
http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.