Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajem i obsługę w pełni wyposażonego sztucznie mrożonego lodowiska

Przedmiot:

Wynajem i obsługę w pełni wyposażonego sztucznie mrożonego lodowiska

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Łęczyca
Marii Konopnickiej 14,
99-100 Łęczyca
powiat: łęczycki
24 721 03 43.
Województwo: łódzkie
Miasto: Łęczyca
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wynajem i obsługę w pełni wyposażonego sztucznie mrożonego lodowiska otwartego
w Łęczycy przy ul. Zachodniej nr 23 działka nr 1313/6, 1312, 578/31, 579
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wynajem i obsługa w pełni wyposażonego sztucznie mrożonego lodowiska otwartego,
rekreacyjnego o powierzchni 720 rn2 od dnia 21.12.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. z prawem do
pobierania opłat wg. cennika za wstęp, wypożyczenie łyżew wraz z montażem i demontażem
w Łęczycy przy ul. Zachodniej 23 działka nr 1313/6, 1312, 578/31, 579 (teren Boiska Orlik
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy).
Lodowisko musi spełniać wszystkie standardy podobnych obiektów oraz wymogi dotyczące
bezpieczeństwa użytkowania. Oferta najmu musi zawierać najem wszystkich niezbędnych
składników, a w szczególności: agregatu i instalacji chłodniczej, bandy rekreacyjnej,
chodników gumowych przeznaczonych do chodzenia w łyżwach, maszyny do pielęgnacji
i konserwacji lodu, nagłośnienia, oświetlenia tafli, ławek dla użytkowników, obsługę
lodowiska przez pracowników wykonawcy oraz zaplecza, w zakres których wchodzi:
- minimum 80 par łyżew w pełnym zakresie rozmiarów i kaski. Dodatkowo
w wypożyczalni muszą być odpowiednie środki dezynfekujące, a także higieniczne wkładki
jednorazowe dla osób wypożyczających łyżwy.
-- na lodowisku powinny być dostępne chodziki do nauki jazdy na łyżwach, a także regulamin
korzystania 2 lodowiska.
0 Zakres zamówienia obejmuje serwisowanie obiektu w czasie jego eksploatacji w celu
zapewnienia ciągłości funkcjonowania.
. Podłoże pod lodowisko (nawierzchnia boiska "Orlik") musi być zabezpieczone
warstwą styropianu lub innego materiału termoizolacyjnego.
W zakres wynajmu wchodzą wszystkie prace związane z montażem i przygotowaniem
lodowiska do eksploatacji i użytkowania. Zakres obejmuje również demontaż lodowiska po
okresie użytkowania własnym sprzętem i własnymi siłami Wykonawcy. Do wykonania
niniejszego zamówienia należy użyć odpowiednich materiałów, które posiadają atesty,
certyfikaty lub aprobaty techniczne określone odrębnymi przepisami i są zgodne z Polskimi
Normami.
Cena za sprzedaż biletów stanowi zysk po stronie Wykonawcy.
Oprócz łącznej ceny za najem i obsługę lodowiska wraz z pełnym zapleczem, jego
montażem i demontażem proszę również o podanie w określonym terminie:
- informacji lub referencji nt. doświadczenia w sprzedaży oraz wynajęciach
i przygotowaniu do użytkowania podobnych lodowisk (można załączyć dokumentację
fotograficzną).

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria, w terminie do dnia
05.12.2018r. godzina 14:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Urząd
Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. Na kopercie opis: "oferta
na wynajem i obsługę lodowiska".

Miejsce i termin realizacji:
III. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1) Miejsce wykonania zamówienia: miasto Łęczyca ul. Zachodnia 23, działka nr 1313/6,
1312, 578/31, 579
2) Wymagany termin realizacji:
-- od 21.12.2018 roku (dopuszcza się możliwość wcześniejszego uruchomienia lodowiska, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym)
-- do 28.02.2019 roku

Wymagania:
Kryterium oceny ofert stanowić będzie najniższa cena.
Cena ze sprzedaży biletów stanowi zysk wykonawcy.
Opłaty za zużytą energię elektryczną i koszty zużycia wody - po stronie Zamawiającego.
IV. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie: częściowo, pierwsza faktura w styczniu 2019
roku, w wysokości nie większej niż 40 % kwoty wynagrodzenia brutto, druga faktura na
pozostałą kwotę wynagrodzenia, po zakończeniu realizacji usługi.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wymagania podstawowe: "
1. oferta powinna być przygotowana wg wzoru formularza oferty (Załącznik nr 1),
2. udokumentowane doświadczenie
3. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
4. podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone podpisem czytelnym lub
pieczęcią imienną,
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania,
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być sporządzona:
1. w języku polskim,
2. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty wraz z datą,
3. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice Wykonawcy,
a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one
być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert stanowić będzie najniższa cena.
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający zastrzega sobie możliwość
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia
postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
IX. UWAGI
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych. Gmina Miasto Łęczyca zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez
podania uzasadnienia swojej decyzji.

Kontakt:
KONTAKT Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz kwestii formalnych związanych ze
złożeniem ofert należy kierować na adres e-mail: promocja@leczyca.info.pl lub pod nr tel. 24
721 03 43. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Wioletta Stefaniak.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.