Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu tuneli instalacyjnych elektrycznych

Przedmiot:

Wykonanie remontu tuneli instalacyjnych elektrycznych

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
powiat: Katowice
Tel./ fax. 032 208-35-58 kom. 694-469-245
dztech@sum.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont tuneli instalacyjnych podposadzkowych elektrycznych na poziomie piwnic w budynku Zakładów Teorii Medycyny Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych przy ul. Medyków 18 w Katowicach-Ligocie.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu tuneli instalacyjnych elektrycznych na poziomie piwnic w budynku Zakładów Teorii Medycyny Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych przy ul. Medyków 18 w Katowicach-Ligocie, wraz z pracami towarzyszącymi.
Dokładny zakres prac został przedstawiony w przedmiarze robót (zał. nr 2).

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składnia ofert upływa 06.12.2018r. godz. 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
2. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub faxem - 032- 208-35-58.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin i warunki realizacji usługi
Termin wykonania zamówienia do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Szczegółowe warunki realizacji zostały przedstawione we wzorze umowy (zał. 3

Wymagania:
III. Warunki gwarancji
Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
V. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium wyboru ofert:
1. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena:
2. Ceny podane w ofercie są stałe.
3. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferta winna zawierać ponadto:
- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Kontakt:
Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
mgr inż. Sebastian Zatoński - Dział Techniczny
Tel./ fax. 032 208-35-58 kom. 694-469-245

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.