Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych łazienki

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych łazienki

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel. 22 695 60 61; Fax 22 695 60 62, tel. 29 746-62-23
bou@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac remontowych łazienki o numerze 66g i korytarza wewnętrznego użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegaturę - Placówkę Zamiejscową w Ostrołęce w budynku usytuowanym przy ul. gen. Fieldorfa ,,Nila" 15 w Ostrołęce.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Remont łazienki wraz ze zlokalizowanym obok korytarzem wewnętrznym usytuowanych na I piętrze budynku Zamawiającego. Szczegółowy opis robót przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Prace remontowe powodujące hałas należy prowadzić wyłącznie po godz. 1600 lub w dni wolne od pracy.
Wskazane jest żeby oferent przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej opisu przedmiotu zamówienia w godz. 800 - 1600 w dniach pracy delegatury.
Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych.

Dokument nr: BOU-II.2510.8.2018.BG

Składanie ofert:
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego w terminie do 5 grudnia 2018r. do godz. 10.00 drogą e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl lub osobiście w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury -Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa ,,Nila" 15, pok. 66 I piętro (sekretariat kierownika Delegatury) z napisem na kopercie ,,Oferta na remont łazienki i korytarza".
4. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 24 grudnia 2018r.

Wymagania:
V. Wymagania dotyczące złożenia oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
VI. Ocena złożonych ofert
1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie ceną, wybrana zostanie oferta o najniższej cenie. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
2. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych (Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach).
4. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana drogą elektroniczną do wszystkich oferentów.
IX. Inne informacje
1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania,
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, bez konieczności podania przyczyny,
3) negocjacji ostatecznej ceny z wszystkimi oferentami, którzy złożyli oferty.

Kontakt:
VIII. Miejsce i sposób uzyskania informacji określających szczegółowe wymogi dot. przedmiotu zapytania oraz umówienie terminu wizji lokalnej:
1) pani Agnieszka Krupińska p. 74, tel. 29 746-62-23, e-mail: akrupinska@mazowieckie.pl
2) pani Barbara Garbulewska p.1, tel. 29 746-62-07, e-mail: bgarbulewska@mazowieckie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.