Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
155z dziś
3104z ostatnich 7 dni
14756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kontrola przewodów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych

Przedmiot:

Kontrola przewodów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: S.M. Przecław - Zielone Pole
PRZECŁAW 81a/2
72-005 PRZECŁAW
powiat: policki
91 482 27 33, 91 435 86 55
sekretariat@zielonepoie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: PRZECŁAW
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kontrola przewodów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych-zgodnie z art. 62 Ust. 1 lit c Ustawy Prawo budowlane
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław-Zielone Pole w Przecławiu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi obejmującej kontrolę wszystkich przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) występujących w 28 budynkach mieszkalnych SM Przecław-Zielone Pole w Przecławiu oraz 3 budynkach WM zarządzanych przez SM Przecław - Zielone Pole w Przecławiu. ilość lokali objętych kontrolą -733 mieszkań i 17 lokali użytkowych. Zestawienie budynków wraz z ilością lokali - w załączeniu. Zakres kontroli przewodów kominowych powinien obejmować:
1. badanie drożności przewodów kominowych
2. badanie prawidłowości podłączeń
3. badanie prawidłowości ciągu kominowego
4. badanie stanu technicznego kominów ponad dachem
5. badanie dostępu do przeprowadzenia kontroli
6. ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinny przeprowadzać osoby posiadające stosowne uprawnienia określone w art. 62 ust. 6 Prawa budowlanego.
Wykonane kontrole powinny być zakończone sporządzeniem protokołu z przeprowadzonej kontroli w każdym z mieszkań oraz dla całego budynku. W każdym lokalu Wykonawca pozostawia jeden egzemplarz protokołu z przeprowadzonej kontroli w lokalu natomiast drugi egzemplarz podpisany przez użytkownika lokalu przekazuje Zamawiającemu. Sporządzone protokoły powinny zawierać zalecenia dotyczące konieczności usunięcia stwierdzonych podczas kontroli usterek i nieprawidłowości. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania zamawiającemu protokołów z przeprowadzonej kontroli.
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia terminów dwóch wizyt przeglądowych w lokalach, dodatkowo zobowiązuje się do przeprowadzenia trzeciego terminu przeglądu związanego ze zgłoszeniami telefonicznymi.
Do obowiązku Wykonawcy należy w szczególności poinformowanie mieszkańców budynków o planowanym terminie kontroli poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych z dwudniowym wyprzedzeniem oraz telefonem kontaktowym Wykonawcy.

Dokument nr: 1/12/2018

Otwarcie ofert: Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy, Ze Wspólnotami Mieszkaniowymi zostaną zawarte odrębne umowy.

Składanie ofert:
Oferta na wykonanie powyższej usługi powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres sekretariat@zielonepoie.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław-Zielone Pole, Przecław 81a/2, 72-005 Przecław.
Termin składania ofert do dnia 7 grudnia 2018r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania kontroli do 28 lutego 2018r.

Wymagania:
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferta powinna:
1. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
2. posiadać datę sporządzenia
3. sumaryczną cenę za przeprowadzenie wszystkich czynności objętych zapytaniem ofertowym.
4. cenę jednostkową netto i brutto kontroli jednego lokalu
5. kopię stosownych uprawnień, wynikających z Prawa budowlanego, do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac.

Kontakt:
Wszelkie informacje odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać pod nr tel. 91482 27 33

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.