Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie w sprawności i monitorowanie przepompowni odwadniającej tunel

Przedmiot:

Utrzymanie w sprawności i monitorowanie przepompowni odwadniającej tunel

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
ul. Żeromskiego 14
82-400 Sztum
powiat: sztumski
tel/fax (55) 277 24 83 tel. kom. 609 690 786
sztum@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sztum
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie w sprawności i monitorowanie przepompowni odwadniającej tunel w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w miejscowości Malbork
nr sprawy: RDSz.2460.43.2018.AB
Zaproszenie do składania ofert
o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: ..Utrzymanie w sprawności i monitorowanie
przepompowni odwadniającej tunel w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w miejscowości
Malbork"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia.

CPV: 90480000-5

Dokument nr: RDSz.2460.43.2018.AB

Składanie ofert:
6. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy
złożyć:
w formie pisemnej (pocztą lub osobiście tr Sekretariacie) w siedzibie
Zamawiającego, tj.: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14, 82-400
Sztum
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego1,
w terminie do dnia: 06.12.2018r. do godz. 15:00
Oferta składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres,
oraz opisane: ,,Oferta na - Utrzymanie w sprawności i monitorowanie
przepompowni odwadniającej tunel w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w
miejscowości Malbork
Nie otwierać przed dniem 06.12.2018r, godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia:
od 01.01.2019r. do 31 grudnia 2019r.

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert, najniższa cena

4. Istotne warunki zamówienia: zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i
wzorze umowy.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywnie konsekwencje mogące
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
8. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka ,,Archiwum") i na tablicy ogłoszeń.

Kontakt:
7. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Alicja Bednarczyk, tel. 55 277 24 83
(imię i nazwisko, telefon)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.