Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
4125z ostatnich 7 dni
17090z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie części terenu

Przedmiot:

Utwardzenie części terenu

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU
ul. PIŁSUDSKIEGO 47
42-400 ZAWIERCIE
powiat: zawierciański
tel 32 67 221 34
mops@mopszawiercie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: ZAWIERCIE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto na
wykonanie zamówienia pn. Utwardzenie części terenu Środowiskowego Domu Samopomocy przy
ul. Krzywej 3 w Zawierciu"
3,Opis przedmiotu zamówienia: Utwardzenie części terenu Środowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu"
Szczegółowy zakres prac obejmuje przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.
(Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie
niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty)

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2018r do godziny 12;00 w pok. Nr 105 w siedzibie Zamawiającego
lub przesłać e-mailem na adres: mops@mopszawiercie.pl (oryginał oferty należy dołączyć do umowy).

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 27.12.2018r.

Wymagania:
5.. Warunki gwarancji: 24 miesiące
6. Warunki płatności: przelew - 14 dni
7. Kryteria wyboru ofert: 100% CENA
8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń:
1) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (załącznik nr 4).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej.
10. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego
Zaproszenia. Oferta musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz jego dane kontaktowe
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

12. Termin związania ofertą (30 dni)
13. Z wykonawcą , który złoży najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania zamawiającego
zostanie zawarta umowa (projekt umowy stanowi załącznik nr 5). O terminie i miejscu jej
podpisania Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.
14. Do oferty należy dołączyć:
1) Kosztorys ofertowy obejmujący wycenę robót sporządzony zgodnie z przedmiarem robót
(załącznik nr 2 do zaproszenia) stanowiący integralną część oferty.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
3) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub,
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Kontakt:
9.0soba upoważniona do kontaktów: Pan Sebastian Rafalski, tel. 32 67 221 34, wew. 21 lub 31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.