Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dojazdu pożarowego

Przedmiot:

Remont dojazdu pożarowego

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Sulechów
Bankowa 2,
66-100 Sulechów,
powiat: zielonogórski
+48 68 385 23 74
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn. Remont dojazdu pożarowego nr 18.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały
w załączniku nr 2, 3, 4 i 5 do ogłoszenia.
UWAGA: etapy nr 3 oraz 4 (od 4+976,00 km do 9+348,00 km) opisane
w dokumentacji technicznej nie wchodzą w zakres niniejszego zapytania.

Dokument nr: SA.270.17.2018.JK

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 113 w dniu
06.12.2018 r. - godz. 10;00

Składanie ofert:
4. Oferty należy składać do godziny 9;30 do dnia 06.12.2018 r. w siedzibie
Nadleśnictwa Sulechów ul. Bankowa 2, pokój nr 105 lub przesłać na adres
Nadleśnictwa.

2) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący:
Oferta na zadanie: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Remont
dojazdu pożarowego nr 18 nie otwierać przed godz. 10;00 dnia 06.12.2018 r."

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

Wymagania:
3. Nadleśnictwo Sulechów zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez
podania przyczyn. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem kompletnej oferty.

5. W przypadku błędów rachunkowych w ofercie - Zamawiający zastrzega sobie
prawo do poprawienia ich bez informowania Wykonawcy.
6. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena = 100% znaczenia.
7. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Obowiązuje forma pisemna pod rygorem nieważności.
3) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie będzie brana pod uwagę przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
4) Ofertę stanowi druk ,,Formularz ofertowy" z bezwzględnie obowiązującymi
załącznikami i wymaganymi dokumentami (w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem), tj.:
o aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) lub wersja wygenerowana
elektronicznie,
o wypełnione formularze cenowe (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
o w przypadku, gdy dokumenty ofertowe podpisywać będzie osoba
nieuprawniona do właściwej (według istniejącego stanu prawnego)
reprezentacji wykonawcy bezwzględnie wymagane jest dołączenie do oferty
stosownego pełnomocnictwa dla takiej osoby.
UWAGA: Oferty niekompletne, zawierające nieaktualne dokumenty nie będą brane
pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji
otwarcia ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.