Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obróbka wykończeniowa szpalet okiennych i malowanie pomieszczenia

Przedmiot:

Obróbka wykończeniowa szpalet okiennych i malowanie pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
ul. Gazowa 15
31-060 Kraków
powiat: Kraków
nieruchomosci@kbgitr.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obróbka wykończeniowa szpalet okiennych i malowanie 1 pomieszczenia w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest obróbka wykończeniowa szpalet okiennych i malowanie 1 pomieszczenia biurowego w nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Gazowej 15, zgodnie z przedmiarem stanowiącym - załącznik nr 1.
2. Zakres robót obejmuje w szczególności
a) zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych,
b) wykończenie gładzią gipsową szpalet okiennych po wymianie okien,
c) przygotowanie powierzchni pod malowanie,
d) gruntowanie,
e) malowanie farbą emulsyjną.

Składanie ofert:
10. Termin i miejsce przesłania ofert
a) Termin przesyłania ofert - 05.12.2018 r. godz. 11.00
b) Miejsce składania ofert: oferty należy przesłać na załączonym do ogłoszenia formularzu oferty załącznik nr 2 drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@kbgitr.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia - zamówienie wykonywane będzie w terminie
Do dnia 20 grudnia 2018 r.
4. Miejsce realizacji zamówienia - siedziba Zamawiającego Kraków ul. Gazowa 15.

Wymagania:
5. Cena
a) cenę ofertową wylicza się w oparciu o formularz ofertowy - załącznik nr 2,
b) cena ofertowa jest ceną ryczałtową brutto którą skalkulować należy w oparciu o opis zakresu robót oraz po uwzględnieniu innych informacji pozwalających na oszacowanie kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia tj. wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z jego realizacją, w zakresie koniecznym do jego właściwego wykonania,
c) cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
6. Warunki udziału w postępowaniu -
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) są w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - nie pozostają w stanie upadłościowym, likwidacji (postępowanie upadłościowe, upadłość),
e) posiadają aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności.
7. Przygotowanie oferty
a) wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca,
b) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,
c) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
d) Wykonawca w ramach oferty wypełnia formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2,

Uwagi:
8. Kryteria oceny ofert - cena brutto 100%.
11. Informacje końcowe
a) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa,
b) forma płatności: przelew na konto w terminie do dnia 27.12.2018 r. na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,
c) Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Kontakt:
9. Do kontaktu z Wykonawcami uprawnieni są: Joanna Rutkowska, Robert Glac, Adam Kamień
tel. 12 619 88 10 wew.120.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.