Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie utrzymania punktów oświetleniowych

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania punktów oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Porąbka
ul. ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
powiat: bielski
tel. 033 8272802, faks 338 272 802
Województwo: śląskie
Miasto: Porąbka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług w zakresie utrzymania punktów oświetleniowych na terenie Gminy Porąbka stanowiących własność TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w ramach tzw. "usługi oświetleniowej" w 2019r
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania punktów oświetleniowych na terenie gminy Porąbka stanowiących własność TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w ramach tzw. "usługi oświetleniowej" w roku 2019 (około 1217 punktów), polegającej na: 1.Świadczeniu usług na infrastrukturze oświetleniowej w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie obejmującym w szczególności: a)oględziny infrastruktury oświetleniowej, b)wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej, c)wymianę niesprawnych źródeł światła, d)utylizację zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany, e)lokalizację i naprawę uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymianę uszkodzonych odcinków linii, f)utrzymywanie tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymianę uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych, g)wymianę uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach, h)wymianę uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy, i)bieżącą kontrolę i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających, j)kontrolę prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania, k)odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo-zabezpieczeniowych, l)prowadzenie dokumentacji techniczno - ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego o którym mowa w pkt. k) m)utrzymywanie opraw w należytej czystości. 2.Całodobowej obsłudze za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu infrastruktury oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę. 3. Bezzwłocznym podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych takich jak: a)kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa, b)stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia, c)niesprawność fragmentów infrastruktury oświetleniowej stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej SN/0,4 kV, d)inne przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania niesprawności punktów świetlnych od ich stwierdzenia przez samego Wykonawcę lub od skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 500289534-N-2018, ZP.271.2.1.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Usługi stanowiące przedmiot zamówienia mogą być świadczone przez jednego wykonawcę, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne wskazanej podstawy prawnej jest następujące: zgodnie z art.18 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 775 ze zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy m.in. finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na jej terenie. Zadanie to Gmina realizuje między innymi poprzez zakup tzw. ,,usługi oświetleniowej" w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie około 1217 punktów instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Porąbka, które jednak nie stanowią jej własności lecz wchodzą w skład majątku Spółki Akcyjnej - Tauron Dystrybucja Serwis SA. Wskazana Spółka jest obecnie właścicielem łącznie ponad 90% sieci na terenie Gminy Porąbka. Pismem z dnia 23.11.2018r. Spółka poinformowała Zamawiającego, iż jako właściciel sieci nie wyraża zgody na prowadzenie prac na majątku stanowiącym jej własność przez jakikolwiek inny podmiot zewnętrzny. Odmowa wyrażenia zgody przez właściciela sieci na wykonanie prac na swoich sieciach i urządzeniach przez innego wykonawcę wybranego przez Gminę w trybie przetargu nieograniczonego czy w innym trybie konkurencyjnym, sprawia, iż mamy do czynienia z ,,monopolem" wykonawcy usług, o charakterze trwałym i nieprzezwyciężalny bo wynikającym z prawa własności. Tymczasem, potencjał techniczny oraz nieskrępowany dostęp do sieci i urządzeń stanowi warunek konieczny do realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, które zamierza zlecić Zamawiający. Zatem Gmina Porąbka, chcąc dobrze realizować nałożone na nią zadania musi zawrzeć stosowną umowę na świadczenie ,,usługi oświetleniowej" z właścicielem majątku, którego ta usługa dotyczy, gdyż nie ma na dzień dzisiejszy podstaw prawnych do ograniczania prawa własności przedsiębiorstwa energetycznego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Tauron Dystrybucja Serwis SA Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków, magdalena.paleczny@tauron-dystrybucja.pl>, ul. Filarowa 18, 43-300, Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.