Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
powiat: turecki
tel. 632 794 060, faks 632 794 066
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia - roboty uzupełniające
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje: W m. Słodków Kolonia - Kanały boczne z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 160 mm - 18,00 m; Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm - zamknięcie rura teleskopowa - 1 szt. W m. Obrzębin - Kanały grawitacyjne z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm lite SN8 z wydłużonym kielichem - 228,00 m; Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie, właz żeliwo-betonowy fi600 o wytrzymałości D400 - 3 studnie; Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 - 1 szt.; Kanały boczne z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 160 mm - 890,00 m; Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm - zamknięcie rura teleskopowa - 22 szt

Dokument nr: 500289742-N-2018, GKI-GI.ZP.271.34.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 26 listopada 2018 r. przekazując zaproszenie do negocjacji Wykonawcy, tj. Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9,62-740 Tuliszków Partner - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii ,,EKO-INŻYNIERIA" Sp. z o. o., ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gmina Turek wszczęła postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia". Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 26 listopada 2018 r. na kwotę 239 927,19 zł netto. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zgodnie z art. 66 ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Artykuł 67 ust. 1 ustawy określa przesłanki warunkujące zastosowanie trybu z wolnej ręki. Zgodnie z pkt. 6 przywołanego przepisu: ,,Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości". Przedmiotowe zamówienie należy zakwalifikować jako zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Spełnione zostały bowiem wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie podstawowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia" zostało wszczęte w dniu 30.06.2017 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 542929-N-2017. Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidziano udzielenie ww. zamówienia. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 09.08.2017 r. Wykonawcy Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9,62-740 Tuliszków Partner - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii ,,EKO-INŻYNIERIA" Sp. z o. o., ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Wartość zamówienia podstawowego oszacowano na kwotę 4 063 991,29 zł netto, wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego. Tym samym, zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.