Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżąca obsługa urządzeń i instalacji do uzdatniania wody w basenie

Przedmiot:

Bieżąca obsługa urządzeń i instalacji do uzdatniania wody w basenie

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 (22) 670 91 00
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na bieżącej obsłudze urządzeń i instalacji do uzdatniania wody w basenie Instytutu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2018 roku o godzinie 12.30 w Dziale Technicznym, budynek nr 4.

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej na podpisanym i wypełnionym Załączniku nr 1 w terminie do 6 grudnia 2018 roku do godz. 12.00.
3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej w sposób trwały kopercie z dopiskiem: ,,Bieżąca obsługa urządzeń i instalacji do uzdatniania wody w basenie Instytutu"-Nie otwierać przed dniem 6 grudnia 2018 roku godz. 12.30".
4. Oferty można składać osobiście w Kancelarii NIGRiR przy ul. Spartańskiej 1, pok. 001C, drogą pocztową lub kurierem w kopertach zaadresowanych: Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

Miejsce i termin realizacji:
1. Czas trwania umowy: 36 miesięcy

Wymagania:
4. Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu usługi.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
II. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Ceny jednostkowe oraz cenę całkowitą zamówienia netto i brutto - załącznik nr 2.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Parafowana kopia umowy - załącznik nr 3.
2. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane załączniki.
IV. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Po komisyjnej ocenie złożonych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo, a z Wykonawcą zostanie zawarta umowa wg wzoru umowy załączonego do ogłoszenia.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.