Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zmiana systemu ogrzewania- Przebudowa instalacji C.O

Przedmiot:

Zmiana systemu ogrzewania- Przebudowa instalacji C.O

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48126166127, +48126166128 Faks: 12 616-61-29
zbk@zbk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Znak sprawy: TT-24-422-23/18/NZ
Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pn.:
Zmiana systemu ogrzewania- Przebudowa instalacji C.O.: wykonanie wewnętrznej instalacji c.o z
indywidualnymi kotłami indukcyjnymi elektrycznymi w lokalach użytkowych U001, U002 i U003 w
budynku przy ul. Tomasza 26 w Krakowie.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Zmiana systemu ogrzewania- Przebudowa instalacji C.O.: wykonanie wewnętrznej instalacji c.o z
indywidualnymi kotłami indukcyjnymi elektrycznymi w lokalach użytkowych U001, U002 i U003 w
budynku przy ul. Tomasza 26 w Krakowie- zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót (Zał.
Nr 3 do Zaproszenia).

Dokument nr: TT-24-422-23/18/NZ

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej
Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, Punkt Obsługi Mieszkańców na parterze.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ,,Zmiana
systemu ogrzewania- Przebudowa instalacji C.O.: wykonanie wewnętrznej instalacji c.o z
indywidualnymi kotłami indukcyjnymi elektrycznymi w lokalach użytkowych U001, U002 i U003 w
budynku przy ul. Tomasza 26 w Krakowie. " Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po
wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji umowy: 21.12.2018 r.

Wymagania:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji; 36 miesięcy
4. Kryteria oceny propozycji cenowej - Cena 100 %
5. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
1) formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
2) kosztorys ofertowy,
3) dokumenty poświadczające posiadanie przez osoby, które będą realizowały zamówienie:
- świadectwa kwalifikacyjnego (E) uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
elektroenergetycznych wraz z uprawnieniami do wykonywania pomiarów do 1 kV,
- aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego (D) uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i
instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru wraz z uprawnieniami do wykonywania pomiarów do
1 kV.
- należyte wykonanie w ostatnich 5 latach (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie)
przed terminem wyznaczonym na składanie propozycji cenowych, co najmniej 3 robót polegających
na
wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z elektrycznym piecem indukcyjnym.
6. Opis sposobu obliczenia ceny podawanej w propozycji cenowej
Cenę należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót/opis przedmiotu zamówienia.
Cena jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
9. Jeżeli cena zawarta w propozycji cenowej przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z
wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą propozycję cenową.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub nie zawarcia umowy z
wykonawcą jeżeli wystąpią okoliczności świadczące o tym, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, lub pojawi się potrzeba pilnego wykonania innego zamówienia ze środków przeznaczonych na
realizację przedmiotowego zamówienia, lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Edyta Stempak, tel.: 12/616-62-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.