Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
powiat: olkuski
agajdaugtrzyciaz@gmail.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Trzyciąż
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na n/w prace ,,Rewitalizacja centrum Imbramowic wraz z odtworzeniem infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego" część 2

Zakres inwestycji obejmował będzie:

W części 2 (drugiej): Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa w centrum Imbramowic wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa parkingów, placów i chodnika wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Planowany jest następujący zakres prac: wykonanie robót ziemnych - korytowanie pod nawierzchnię dróg i parkingów; budowę 3 równoległych miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 6,00 m dla samochodów osobowych w rejonie przystanku autobusowego w kierunku Wysocice przy drodze powiatowej Nr 1150K Gołaczewy - Wysocice o nawierzchni z kostki betonowej - 51 m2; nowa lokalizacja wiaty przystankowej; przebudowę placu manewrowo postojowego w rejonie budynku straży pożarnej (odtworzenie nawierzchni) - 1269 m2; wykonanie nawierzchni ciągów pieszych - 405 m2; wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu na istniejącej nawierzchni za pomocą malowania - 86 m2; budowę kanalizacji deszczowej - kanał "B" ułożony na terenie istniejącego placu przed remizą (studnie B8 - B11) długość 124 m;

oświetlenie terenu rekreacyjnego (lampa parkowa - z tworzywa sztucznego o wysokości 4,03 m, kolor czarny 7 sztuk) i placu przed budynkiem straży pożarnej (lampa uliczna - kolor ocynk - 1 sztuka). Długość trasy oświetlenia - 244 m.

Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury (kosze, barierki, gabloty, stojak na rowery, witacz, pergola) i rewitalizacja zieleni.

Elementy małej architektury: ławka parkowa - siedzisko drewniane w kolorze palisander, podstawa w kolorze grafitowym - 4 sztuki; kosz na śmieci - korpus, daszek i słupek w kolorze grafitowym - 5 sztuk; stojak na rowery - pięciomiejscowy w kolorze grafitowym - 1 sztuka; barierka - wykonana ze stali i żeliwa w kolorze grafitowym - 58 sztuk; witacz - konstrukcja w kolorze grafitowym, liternictwo w kolorze złotym, na tarczy herb - 1 sztuka; pergola - konstrukcja w kolorze grafitowym, elementy drewniane w kolorze palisander, daszek z poliwęglanu litego - 2 sztuki; gablota - konstrukcja ze stali i żeliwa, gablota z aluminium, szklenie litym poliwęglanem, powierzchnia ekspozycyjna z PCV w kolorze grafitowym, powierzchnia ekspozycyjna 70 x 100 cm - 2 sztuki; gablota - konstrukcja ze stali i żeliwa, gablota z aluminium, szklenie litym poliwęglanem, powierzchnia ekspozycyjna z PCV w kolorze grafitowym, powierzchnia ekspozycyjna 140 x 100 cm - 1 sztuka; przebudowa odcinka ogrodzenia dł. 49,31 m.

Zazielenienie: ze względu na przeznaczenie terenu inwestycji, dużą ilość sieci uzbrojenia zewnętrznego i ukształtowanie terenu, zieleń zaprojektowano wyłącznie w formie trawnika (pow. 1253,0 m2). Będzie on neutralnym elementem istniejącej szaty roślinnej, bez cech dominujących.
Współpraca w przygotowaniu rozliczenia końcowego wykonanego zadania inwestycyjnego do dnia 29 czerwca 2019 r.
Wartość inwestycji: 900 091,18 zł brutto.
Opis warunków udziału w postępowaniu:

Specyfikacja:
Dokumentacja projektowa jest dostępna na stronie internetowej: gminatrzyciaz@pl w zakładce Przetargi, dla zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja centrum Imbramowic wraz z odtworzeniem infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego dla części nr 2 ogłoszonego w dniu 01.10.2018 r.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż pok. nr 30 w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 12.00 lub przesłać na adres e-mail: agajdaugtrzyciaz@gmail.com

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji inwestycji: do 31 maja 2019 r.

Wymagania:
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz posiada aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akceptuje następujące warunki umowy w zakresie obowiązków inspektora nadzoru, obejmujące w szczególności:

sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, dyspozycyjność w zakresie ewentualnych pilnych pobytów na placu budowy lub związanych z przygotowaniem lub podpisaniem dokumentów związanych z inwestycją w okresie trwania inwestycji (wizyta na budowie w okresie trwania robót nie rzadziej niż raz w tygodniu),
sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym,
weryfikacja kosztorysów inwestorskich, ofertowych, ewentualnych robót dodatkowych,
udział w przeglądach gwarancyjnych.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.