Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przyłączy instalacji ,,Ławki Niepodległości dla samorządów"

Przedmiot:

Wykonanie przyłączy instalacji ,,Ławki Niepodległości dla samorządów"

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łańcut
ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 Łańcut,
powiat: łańcucki
tel. (17) 17 225 22 64, fax. (17) 225-65-36
ug@gminalancut.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie przyłączy instalacji ,,Ławki Niepodległości dla samorządów" w miejscowości Kosina
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
? doprowadzenie policznikowej instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej z budynku Zespołu Szkół w Kosinie do lokalizacji ławki;
? zagospodarowanie terenu - wykonanie utwardzenia pod ławkę oraz dojścia do istniejących utwardzeń
Przy wycenie prac należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
Szczegółowe parametry ławki oraz lokalizacje instalacji zostały określone w załączniku do niniejszego zapytania oraz w regulaminie konkursowym określonym przez Ministra Obrony Narodowej dotyczącym konkursu pt. ,,Ławka Niepodległości dla samorządów".

Dokument nr: RIK.7011.10. 2018.Kb.DM

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 7 grudnia 2018 r. (piątek) do godz. 10:00, pok. 5 (dziennik podawczy) w holu Urzędu Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadać oznaczenie: ,,Oferta na wykonanie przyłączy instalacji ,,Ławki Niepodległości dla samorządów" w miejscowości Kosina".
Koperta powinna zawierać ofertę według załączonego wzoru wraz z kosztorysem ofertowym plus załączniki zgodnie z punktem VI zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
do 27 grudnia 2018 r.

Wymagania:
III. Warunki realizacji zamówienia
Wykonawca do realizacji zamówienia powinien spełniać wszystkie wymagania określone w punkcie V. Wymagane jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia. Wykonawca do realizacji zamówienia przystąpi po wyborze jego Oferty i zawarciu umowy.
V. Wymagania od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
o posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
o posiadania wiedzy i doświadczenia;
o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
o sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia
VI. Wykaz wymaganych dokumentów
o Druk oferty (wg załączonego wzoru);
o Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
VII. Opis kryteriów oceny oferty
Cena za przedmiot zamówienia - 100 %

Kontakt:
Osoba do kontaktu z oferentami: Elżbieta Balawejder, Magryś Dariusz e-mail: d.magrys@gminalancut.pl , tel. 17 225 69 15 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.