Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
226z dziś
3175z ostatnich 7 dni
14827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ,,Ławki Niepodległości dla samorządów"

Przedmiot:

Wykonanie ,,Ławki Niepodległości dla samorządów"

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łańcut,
ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 Łańcut
powiat: łańcucki
tel. (17) 17 225 22 64, fax. (17) 225-65-36
ug@gminalancut.pl.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie ,,Ławki Niepodległości dla samorządów" w miejscowości Kosina
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
? dostawę i montaż ławki multimedialnej zgodnie z założeniami projektowymi oraz lokalizacji wskazanej w załączniku do zapytania ofertowego, zawierającej w sobie wszelkie instalacje oraz urządzenia niezbędne do jej prawidłowego działania;
Przy wycenie prac należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
Szczegółowe parametry ławki zostały określone w załączniku do niniejszego zapytania oraz w regulaminie konkursowym określonym przez Ministra Obrony Narodowej dotyczącym konkursu pt. ,,Ławka Niepodległości dla samorządów". Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wzoru ławki określonego w założeniach konkursowych.

Dokument nr: RIK.7011.10. 2018.Kb

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 7 grudnia 2018 r. (piątek) do godz. 10:00, pok. 5
(dziennik podawczy) w holu Urzędu Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2A, 37-100
Łańcut. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej na
Zamawiającego oraz posiadać oznaczenie: ,,Oferta na wykonanie Ławki Niepodległości dla
samorządów w miejscowości Kosina".
Koperta powinna zawierać ofertę według załączonego wzoru wraz z kosztorysem ofertowym
plus załączniki zgodnie z punktem VI zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
do 27 grudnia 2018 r.

Wymagania:
III. Warunki realizacji zamówienia
Wykonawca do realizacji zamówienia powinien spełniać wszystkie wymagania określone w punkcie V. Wymagane jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia. Wykonawca do realizacji zamówienia przystąpi po wyborze jego Oferty i zawarciu umowy.
V. Wymagania od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
o posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
o posiadania wiedzy i doświadczenia;
o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
o sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia
VI. Wykaz wymaganych dokumentów
o Druk oferty (wg załączonego wzoru);
o Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
VII. Opis kryteriów oceny oferty
Cena za przedmiot zamówienia - 100 %

Kontakt:
Osoba do kontaktu z oferentami: Elżbieta Balawejder, Magryś Dariusz e-mail: d.magrys@gminalancut.pl , tel. 17 225 69 15 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.