Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg

Przedmiot:

Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gryfino
ul. ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino
powiat: gryfiński
tel. 914 162 011, faks 914 162 702
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfino
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Gryfino w 2019 r
Zakres usługi obejmuje eksploatację i konserwację 2 811 szt. opraw oświetleniowych, 73 szt. szafek oświetleniowych, w tym w ramach utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Wykonawca będzie realizował następujący zakres czynności eksploatacyjnych: 1)regulacja i naprawa urządzeń sterujących oświetleniem, 2)prace konserwacyjno - naprawcze na słupach i lampach, począwszy od podstaw bezpiecznikowych, 3)wymiana niesprawnych źródeł światła w oprawach

Dokument nr: 500290944-N-2018, BZP.271.121.2018.AB

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.). Fakt ten wynika również z zapisów art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.), do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Na terenie miasta i gminy Gryfino znajduje się oświetlenie drogowe, którego właścicielem jest ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. (aport części majątku związanego z gospodarką oświetlenia z ENEA S.A. do ENEA Oświetlenia Sp. z o.o.). Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się w obrębie miasta i gminy Gryfino, gmina musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej - ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. - na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, na ich urządzeniach. Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Gryfino będącego na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. przez inne podmioty bez stosownych uzgodnień z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., traktowane są jako niezgodne z prawem, a ponadto stanowią naruszenie prawa własności. Ponadto z przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem (konserwacją) punków oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt 1 a (przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze) Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy. Urząd Zamówień Publicznych Departament Prawny stoi na stanowisku, że gminy które nie posiadają tytułu własności lub innej formy władania instalacją oświetlenia ulicznego nie mogą dokonywać żadnych czynności związanych z prowadzeniem konserwacji tych urządzeń. Mając powyższe na uwadze usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego powinna zostać udzielona w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a ustawy Pzp - właścicielowi sieci oświetleniowej.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., , ul. Ku Słońcu 34, 71-080, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.