Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
141z dziś
3090z ostatnich 7 dni
14742z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż klimatyzatorów, przełożenie istniejących klimatyzatorów wraz z...

Przedmiot:

Zakup i montaż klimatyzatorów, przełożenie istniejących klimatyzatorów wraz z wykonaniem zabudowy

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
ul. Zamkowa 2,
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
telefon: 77 461 99 00, fax: 77 413 0728
info@gzmk.strzelceopolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5. Nazwa zamówienia: Roboty inwestycyjne na budynku GZMK przy ul. Zamkowa 2 w Strzelcach Op. Opis
przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót z zakresu usług (zakup i montaż klimatyzatorów) oraz
przełożenie istniejących klimatyzatorów (jednostek zewnętrznych) wraz z wykonaniem zabudowy dla
wszystkich jednostek zewnętrznych zgodnie z zakresem/specyfikacja otrzymaną przy wymaganej wizji
lokalnej.

Dokument nr: ZP-12/12/18

Specyfikacja:
UWAGA: Przed złożeniem oferty zamawiający wymagana dokonani wizja lokalna z przedstawicielem
zamawiającego w celu dokonania dokładnych ustaleń i wykonania obmiarów z natury.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2018 do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w sekretariacie
lub przesłać droga meilową
na: info@gzmk.strzelceopolskie.pl
Złożona oferta nie odpowiadająca wymogą specyfikacji oraz treści zapytania lub otrzymana
przez zamawiającego po terminie podanym powyżej uznana zostanie za nieważną i pozostanie
bez rozpatrzenia.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
9. Warunki wykonania zadania/realizacji zamówienia:
Zgodnie z umową i zaleceniami, uzgodnieniami z Zamawiającym.
10. Przewidywany - Planowany termin realizacji zadania:
Rozpoczęcie: 10.12.2018r.,
Zakończenie: 28.12.2018r.

Wymagania:
Uwaga: Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk oferty
załączony jest do niniejszego ogłoszenia.
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie przedmiaru lub innych dokumentów, danych,
oraz informacji udostępnionych, przekazanych przez Zamawiającego.
UWAGA: Przed złożeniem oferty zamawiający wymagana dokonani wizja lokalna z przedstawicielem
zamawiającego w celu dokonania dokładnych ustaleń i wykonania obmiarów z natury.
7. Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn lezących po jego stronie nie wykonał,
albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych postępowaniach.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
W terminie , nie dłuższym niż 5 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest
podpisać umowę o wykonanie zamówienia.
Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, oznaczać będzie rezygnację z wykonania zadania. Zamawiający
zwróci się do następnego wykonawcy, ( którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie
zamówienia.

Uwagi:
3. Tryb: Ogłoszenie o zamówieniu -Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro -- do postępowania
nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -- otwarty nabór ofert.
4. Rodzaj zamówienia: X - usługi ? - roboty budowlane
6. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu
gospodarowania środkami publicznymi o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro, wobec powyższego oferentom nie przysługują środki odwoławcze.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Referatu Arkadiusz Linek
tel. 077/4619913, e-mail:
a.linek@gzmk.strzelceopolskie.pl
Pracownik Referatu Dariusz Wróbel
pok. 6, tel. 077/4619910, e-mail d.wrobel@gzmk.strzelceopolskie.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.