Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń
powiat: kłobucki
telefon +48 34 319 11 53 fax +48 34 319 11 54
kancelaria@gminaprzystajn.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Przystajń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy
Przystajń.
Wójt Gminy Przystajń, zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż energii elektrycznej
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych
Gminy Przystajń. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi
zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo Zamówień
Publicznych.
2) Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
3) Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
4) Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
5) Szacunkowe zużycie w energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy
wynosi:

Dokument nr: RI-DP.272.12.2018

Składanie ofert:
1) Ofertę prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przystajń do dnia
7.12.2018 r. do godz. 11:00 na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1
2) Dopuszcza się możliwość składania ofert drogą e-mail na adres wskazany w pkt. 1

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez
prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2) Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem
obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych
w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
3) Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby
zamawiającego jako odbiorcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo
Energetyczne oraz jako nabywcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy o
Podatku Akcyzowym.
4. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz cenowy energii elektrycznej na zakup energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Przystajń Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
5. Kryteria wyboru oferty
1) Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z
najniższą ceną.
2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego
zamówienia.

Kontakt:
7. Do kontaktów w sprawie zapytania, przy zachowaniu formy pisemnej jest
upoważniony: Pan Grzegorz Sokołowski.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.