Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa obudowy kontenerów na odpady

Przedmiot:

Naprawa obudowy kontenerów na odpady

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
powiat: wrocławski
tel. 71 7265700
zamowienia.publiczne@czernica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Czernica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest naprawa obudowy kontenerów na odpady przy budynku szatni
i zaplecza kulturalnego w Chrząstawie Małej przy ul. Wrocławskiej 97a.

1.2. Szczegółowy opis zamówienia określają przedmiar prac oraz dokumentacja fotograficzna
załączone do zapytania ofertowego.

1.3. Wykonawca zapewni utylizację odpadów i zabezpieczenie terenu w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia.

1.4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi minimum 24 miesiące.

1.5. Zaleca wizja lokalna.

Dokument nr: MTP-OZR.271.1.252.2018.EZ/MK

Składanie ofert:
. Ofertę należy wysłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl lub
dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3, pok. 1
w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności:

2.1. Termin wykonania zamówienia: 19.12.2018 r.

Wymagania:
WARUNKI FORMALNO --PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

Il. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert
przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami
określonymi w treści zapytania ofertowego.

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych,
w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia.

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania na każdym etapie postępowania bez
podania przyczyny.

VI. Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularza ofertowego. Niezbędna
dane to: nazwa, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych
osobowych jest konieczna ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności:
transparentność (przejrzystość) oraz równe traktowanie wykonawców. Zgoda Wykonawcy na
publikację tych danych nie jest warunkiem możliwości ich opublikowania.
2.2. Warunki płatności: płatność za usługę dokonana będzie przelewem z konta Zamawiającego na
konto podane przez Wykonawcę, w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania faktury/rachunku wraz
z dołączonym protokołem odbioru.

3. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca winien podać cenę brutto i netto.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszta niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów -- Cena - 100 %.

Kontakt:
4. Osoby do kontaktu:

W zakresie merytorycznym- Magdalena Kałuża tel. 502 735 539, e-mail: m.kaluza@czernica.pl

w zakresie składania ofert -- Elżbieta Zembska, tel. 502 735 268, e mail:
zamowienia.publiczne@czernica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.