Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
168z dziś
4144z ostatnich 7 dni
17108z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż 9 urządzeń siłowni plenerowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż 9 urządzeń siłowni plenerowych

Data zamieszczenia: 2018-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 71 01, faks 22 443 71 02
sport@ursynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 61,
zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zamówienia polegającego na:
Dostawie i montażu 9 urządzeń siłowni plenerowych wraz z demontażem dotychczas
wykorzystywanych urządzeń.
. Szczegóły przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w oddzielnym
dokumencie.

Dokument nr: UD-XII-WSR.271.27.2018.PNI

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty (jeden z niżej wymienionych sposobów):
1) Drogą elektroniczną - ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2018 (piątek)
do godziny 16.00 na e-mail: sport@ursynow.pl
Należy przesłać wypełniony, podpisany i następnie zeskanowany formularz ofertowy (dokumenty
wypełniony, podpisany przez uprawnioną osobę lub osoby, następnie zeskanowany i dołączony do
wiadomości email jako załącznik).
W tytule lub treści maila należy umieścić treść: Oferta na dostawę i montaż 9 urządzeń siłowni
plenerowych wraz z demontażem dotychczas wykorzystywanych urządzeń nr sprawy UD-XII-
WSR.271.27.2018.PNI
UWAGA - jako termin złożenia oferty należy rozumieć termin skutecznego dostarczenia wiadomości
email z ofertą na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (tj. adres sport@ursynow.pl).
W przypadku chęci sprawdzenia czy zamawiający otrzymał wysłaną ofertę, należy zawrzeć taką prośbę
w wiadomości e-mail z ofertą (lub ustawić opcję potwierdzenia otrzymania wiadomości) lub
skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Sportu i Rekreacji pod numerem telefonu
22 443 72 78 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00)
2) Osobiście - ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2018 (piątek) do godziny 16.00 w Wydziale Obsługi
Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (Aleja KEN 61, 02-777), w holu głównym na
parterze - stanowisko nr 2. Na kopercie należy umieścić treść:
Oferta na dostawę i montaż 9 urządzeń siłowni plenerowych wraz z demontażem dotychczas
wykorzystywanych urządzeń nr sprawy UD-XII-WSR.271.27.2018.PNI

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 21.12.2018 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert:
Cena - 80 %
Czas trwania gwarancji na dostarczane urządzenia - 20%
Kryterium czasu trwania gwarancji oceniane będzie następująco
Czas trwania gwarancji: 24 miesiące - 0 punktów
Czas trwania gwarancji: 30 miesięcy - 10 punktów
Czas trwania gwarancji: 36 miesięcy - 15 punktów
Czas trwania gwarancji 42 miesiące - 20 punktów
5. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną
Dokument ten stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę z podaniem ceny brutto wraz z podatkiem należnym Wykonawcy w PLN (z VAT ), a należy
sporządzić w języku polskim.
Do oferty należy dołączyć wymagane w Zapytaniu ofertowym (pkt 5) dokumenty.
Całość oferty wraz z załącznikami należy wysłać w sposób wskazany w pkt 7 Zapytania ofertowego.
W tytule lub treści e-maila lub na kopercie należy umieścić treść: Oferta na dostawę i montaż 9
urządzeń siłowni plenerowych wraz z demontażem dotychczas wykorzystywanych urządzeń
Uwaga:
1) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie;
2) Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie;
3) Oferty, których cena będzie znacząco odbiegać od średniej złożonych ofert, bądź od wartości
szacunkowej, a w ocenie zamawiającego będzie nierealna i może zagrażać prawidłowej realizacji
zamówienia, będą odrzucone;
4) Oferty złożone przez wykonawców, którzy w ostatnich trzech latach przed dniem składania ofert,
nienależycie wykonywali lub wykonali zamówienie na dostawę, usługę lub robotę budowlaną,
świadczoną na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Ursynów, nie będą oceniane;
5) Pytania do opisu przedmiotu zamówienia należy składać najpóźniej do godz. 12:00 dnia
poprzedzającego termin składania ofert.
6) Odpowiedzi na pytania wraz z pytaniami będą publikowane na stronie internetowej. Odpowiedzi
będą udzielane tylko na pytania na które nie ma wyjaśnień w załączonych do zaproszenia
materiałach

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.