Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni

Data zamieszczenia: 2018-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Nowa Dęba
ul. ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
tel. 15 8462671, faks 15 8465137
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżące utrzymanie i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba w 2019 roku
W ramach realizacji niniejszego zadania PGKiM zobowiązuje się do wykonania prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba. Teren realizacji zamówienia: od ul. Wł. Sikorskiego do ul. T. Kościuszki z osiedlem przy ul. Wł. Broniewskiego, teren wzdłuż potoku Bystrzyk; tereny wokół budynków Mickiewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 1-go Maja 1, 2, 3, 4; Krasickiego 2, 3, 4, 6, 8, 11, 35; Al. Zwycięstwa 1,3; Jana Pawła II 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22; Rzeszowska 3, 5, 7, 9; Kościuszki 6, 7, 106, 108, 110. Prace wskazane wyżej będą obejmować: W zakresie utrzymania zieleni: 1) Utrzymywanie trawników : 2) Pielęgnację żywopłotów 3) Utrzymywanie gazonów z nasadzeniami, 4) Dokonanie nasadzeń kwiatów jednorocznych, podlewanie, bieżące utrzymanie, 5) Utrzymywanie ronda w ciągu ul. Rzeszowskiej, 6) Utrzymywanie nasadzeń krzewów, 7) Nasadzenie kwiatów na istniejących rabatach, 8) Konserwacja ławek (malowanie, naprawa ławek (uzupełnianie brakujących szczebli) oraz ich bieżące mycie) 9) Utrzymywanie czystości w lesie komunalnym oraz w lasku wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego 10) Usuwanie gałęzi zerwanych z drzew na skutek silnych wiatrów oraz usuwanie wykrotów drzew na terenie objętym zleceniem, 11) Podcinanie suchych gałęzi drzew nad placami zabaw, chodnikami, ulicami oraz miejscami parkingowymi, 12) Podcinanie nadmiernie rozrośniętych gałęzi drzew zwisających nad ciągami pieszymi, zasłaniających znaki drogowe, kolidujących z liniami energetycznymi oraz lampami oświetlenia ulicznego, niszczących elewacje budynków, 13) Uzupełnienie nasadzeń oraz pielęgnacja żywopłotu bukowego znajdującego się przy ścieżce rowerowej, 14) Bieżące utrzymanie 8 szt. tablic ogłoszeń tj.: bieżący remont, konserwacja oraz likwidacja nieaktualnych ogłoszeń, 15) Bieżące utrzymywanie, remontowanie i konserwacja urządzeń zabawowych umieszczonych na 13 placach zabaw 16) Utrzymywanie czystości w Parku Miejskim, otwieranie i zamykanie ogrodzonego placu zabaw oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzeń zabawowych 17) Dekorowanie świąteczne miasta (grudzień) tj. : 18) Utrzymywanie 2 szt. poidełek zlokalizowanych na Placu mjra Jana Gryczmana i w Parku Miejskim, 19) Utrzymywanie fontanny usytuowanej na Placu mjr Jana Gryczmana zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do zlecenia Harmonogram prac do wykonania na terenach zieleni miejskiej w 2019 roku stanowi załącznik do niniejszego zlecenia

Dokument nr: 500292649-N-2018, GKS.7021.1.14.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 prawa zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W związku z powyższym zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, ponieważ Gmina Nowa Dęba posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie; ponad 90% działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie dotyczy wykonywania zadań na rzecz Gminy Nowa Dęba; w Spółce nie ma udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie, biuro@pgkim.nowadeba.pl, ul. Leśna 1, 39-460, Nowa Dęba , kraj/woj. podkarpackie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.