Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi oświetlenia dróg i miejsc

Przedmiot:

Świadczenie usługi oświetlenia dróg i miejsc

Data zamieszczenia: 2018-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kostrzyn nad Odrą
ul. ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn
powiat: gorzowski
tel. 95 727 81 47, faks
Województwo: lubuskie
Miasto: Kostrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z: 1) Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) 2) Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 3) Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. oraz z zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego. 2. Eksploatacją zostają objęte urządzenia oświetlenia drogowego pozostające we władaniu Wykonawcy w obszarze administrowanym przez Miasto Kostrzyn oraz urządzenia pozostające własnością Zamawiającego włączone do sieci Wykonawcy. 3. Wykonawca prowadzi, a Zamawiający umożliwia eksploatację urządzeń objętych zamówieniem w sposób zapewniający: 1) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, 2) optymalną żywotność urządzeń, 3) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, 4) zachowanie wymagań ochrony środowiska, 5) bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń, 6) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres stałych czynności nakazanych prawem i zabiegów obligatoryjnych oraz uzgodniony przez Strony pakiet prac i zabiegów eksploatacyjnych o szacowanym zakresie rocznym. Ta część umowy ma charakter stały w czasie obowiązywania umowy i objęta będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Zestawienie zabiegów obligatoryjnych i opłat obowiązkowych zawiera załącznik nr 2 do Formularza ofertowego. 5. Wykonawca wykonywać będzie czynności i prace obligatoryjne objęte częścią ryczałtową wynagrodzenia, zapewniając nakazany prawem poziom administracyjnej obsługi majątku, prowadząc wymaganą dokumentację dla całości przedmiotu zamówienia oraz rozliczając wszelkie zobowiązania publiczno-prawne i podatkowe dotyczące sieci oświetleniowej należącej do Wykonawcy

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 500293009-N-2018, ZP.271.40.2018.EK

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, że usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikającą z odrębnych przepisów i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Istniejące na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oświetlenie drogowe jedynie w części stanowi własność miasta Kostrzyn nad Odrą, zaś w części własność ENEA Oświetlenie Sp.z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, ponadto, część punktów oświetlenia ulicznego stanowiącego własność miasta, włączona jest do sieci będącej własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.. Są one zasilane ze słupów oświetleniowych ENEA Oświetlenie Sp. zo.o. i ze względu na brak szafki oświetleniowej nie ma możliwości wydzielenia osobnego ich sterowania, a tym samym pracy na linii bez zgody właściciela szafki tj. ENEA Oświetlenie Sp. zo.o. Udzielenie zamówienia na na konserwację majątku nie stanowiącego własności miasta Kostrzyn nad Odrą, w trybie przetargu nieograniczonego bądź ograniczonego możliwe jest jedynie za zgodą właściciela, który w piśmie z dnia 30.11.2018r.(OS/R6/2018), nie wyraził zgody na prowadzenie przez podmiot trzeci jakichkolwiek prac na instalacjach oświetleniowych. Zgodnie z definicją legalną prawa własności zawartą w art.140 Kodeksu cywilnego, do podstawowych uprawnień właścicielskich należy uprawnienie do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią z wyłączeniem innych osób. Prawo własności rzeczy ze swojej istoty, jest prawem o charakterze wyłącznym. Z uwagi na powyższe, w przedmiotowej sytuacji zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, że usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikającą z odrębnych przepisów, jakimi są przepisy Kodeksu cywilnego. Natomiast, w zakresie konserwacji linii oświetlenia drogowego, stanowiącej własność miasta Kostrzyn nad Odrą, prowadzone jest odrębne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ENEA Oświetlenie Sp.z o.o.,
ul. Ku Słońcu 34,
71-080 Szczecin

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.