Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie, ochrona, remonty dróg, mostów, przepustów, placów, drogowych obiektów...

Przedmiot:

Utrzymanie, ochrona, remonty dróg, mostów, przepustów, placów, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, organizacja ruchu drogowego

Data zamieszczenia: 2018-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Mińsk Mazowiecki
ul. ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel. 257 595 300, faks 25 758 40 25
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie, ochrona, remonty dróg, mostów, przepustów, placów, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, organizacja ruchu drogowego
Przedmiotem zamówienia są prace związane z utrzymaniem, ochroną i remontami dróg, mostów, przepustów, placów, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, organizacją ruchu drogowego a w szczególności w zakresie obejmującym: 1) roboty remontowe, utrzymaniowe, interwencyjne i zabezpieczeniowe dróg, chodników, poboczy i rowów wykonanych z wszelkiego typu nawierzchni, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami, 2) bieżące utrzymanie wszelkiego typu obiektów mostowych i przepustów, 3) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów, 4) realizację zadań w zakresie inżynierii ruchu w tym m.in.: utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, 5) konserwację, remonty, montaż wiat i słupków przystankowych, 6) równanie i zagęszczanie nawierzchni dróg nieutwardzonych, 7) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej wraz z oszacowaniem kosztów i ilości robót przewidzianych do wykonania, 8) opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu obejmujących również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień organów zarządzających ruchem, 9) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 10) wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów, kontroli dróg i wszelkiego typu obiektów mostowych i przepustów, 11) prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg i wszelkiego typu obiektów mostowych i przepustów, ścieżek rowerowych, 12) koordynację robót w pasie drogowym. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia określonym w ppkt od 1 do 12; Przedmiot zamówienia, jego zakres i wielkość określa przedmiar robót na bieżące utrzymanie dróg z dnia 27.11.2018 r. oraz zakres czynności administracyjnych

Dokument nr: 500293457-N-2018, WI.271.24.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami). Miasto Mińsk Mazowiecki jako Zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, może udzielić zamówienia osobie prawnej - Zarządowi Dróg Miejskich sp. z o.o., ponieważ łącznie zostały spełnione następujące warunki: 1) Miasto Mińsk Mazowiecki sprawuje nad Zarządem Dróg Miejskich sp. z o.o. kontrolę, polegając na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki; 2) ponad 90% działalności kontrolowanej Zarządu Dróg Miejskich sp. z o.o. dot. wykonywania zadań powierzonych spółce przez Miasto Mińsk Mazowiecki sprawujące kontrolę; 3) w kontrolowanym Zarządzie Dróg Miejskich sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o., , ul. Przemysłowa 7, 05-300, Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.