Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Przedmiot:

Wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Data zamieszczenia: 2018-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. ul. Budowlanych 77
80-298 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 350 11 00, faks 58 350 11 01
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w zależności od lokalizacjitj. ,,podstacja trakcyjna" PT Gdańsk Osowa, ,,kabina sekcyjna - Budowlanych" KS Budowlanych,,,podstacja trakcyjna" PT Gdańsk Wrzeszcz
Zadanie nr 1 - Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - ,,podstacja trakcyjna" PT Gdańsk Osowa: 1) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przyłącza w zakresie określonym w Warunkach Przyłączenia, 2) Zamawiający zobowiązany będzie do wykonania prac związanych z przyłączanym obiektem w zakresie określonym w Warunkach Przyłączenia. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Rozbudowy rozdzielni 3 kV o dwa pola; b) Rozbudowy rozdzielni SN 15 kV o pole wyłącznikowe zasilające trzeci zespół prostownikowy, c) Dobudowę trzeciego zespołu prostownikowego o znamionowym prądzie wyprostowanym; d) Wybudowanie linii kabli zasilaczy; e) Wybudowanie kabli powrotnych; f) Doposażenie urządzenia celki minusowej w zakresie sieci powrotnej i ochrony ziemnozwarciowej; g) Dokonanie montażu uzależnień zasilaczy pomiędzy PT Gdańsk Osowa a PT Wrzeszcz; h) Dokonanie montażu urządzeń zdalnego sterowania i wybudować linie sterowania lokalnego odłącznikami kabli zasilaczy; i) Dokonanie rozbudowy budynku PT w zakresie instalacji urządzeń trzeciego zespołu prostownikowego. Zadanie nr 2 - Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - ,,kabina sekcyjna - Budowlanych" KS Budowlanych 1) Wykonawca zobowiązane będzie do wykonania przyłącza w zakresie określonym w WarunkachPrzyłączenia, 2) Zamawiający zobowiązany będzie do wykonania prac związanych z przyłączanym obiektem w zakresieokreślonym w Warunkach Przyłączenia. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Wybudowania linii kabli zasilaczy; b) Dokonania montażu kontenerowej kabiny sekcyjnej; c) Zabudowania nowej rozdzielni 3 kV w skład której będą wchodzić pola zasilaczy; d) Zabudowania rozdzielni 230/400 V AC; e) Zabudowania rozdzielnię 220 V DC; f) Zabudowania urządzenie UPS o parametrach dobranych wg obliczeń projektowych; g) Zabudowania urządzenia ochrony ziemnozwarciowej; h) Wybudowania kabli uszyniających; i) Dokonanie montażu urządzeń lokalnego i zdalnego sterowania odłącznikami kabli zasilaczy i odłącznikami sekcyjnymi; j) Dokonanie montażu uzależnień pomiędzy KS Budowlanych a PT Gdańsk Osowa i PT Wrzeszcz; k) Wybudowanie przyłącza nN z projektowanej stacji STS SN/nN. Zadanie nr 3 - Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - ,,podstacja trakcyjna" PT Gdańsk Wrzeszcz: 1) Przedsiębiorstwo Energetyczne zobowiązane będzie do wykonania przyłącza w zakresie określonym wWarunkach Przyłączenia, 2) Zamawiający zobowiązany będzie do wykonania prac związanych z przyłączanym obiektem w zakresieokreślonym w Warunkach Przyłączenia. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Zabudowania dla potrzeb Zamawiającego rozdzielnię 3 kV, w skład której będą wchodzić pole zasilaczy, polewyłącznika zapasowego, pole odłączników sekcyjnych, pole urządzenia wygładzającego; b) Dobudowanie zespołu prostownikowych o znamionowym prądzie wyprostowanym wraz z dławikiem; c) Wyposażenia wolnego pola w rozdzielni dla zasilania zespołu prostownikowego; d) Wybudowanie linii kabli zasilaczy; e) Wybudowanie kabli powrotnych; f) Doposażenie urządzenia celki minusowej w zakresie sieci powrotnej i ochrony ziemnozwarciowej; g) Dokonanie montażu uzależnień zasilaczy pomiędzy PT Gdańsk Osowa a PT Wrzeszcz; h) Dokonanie montażu urządzeń zdalnego sterowania i wybudować linie sterowania lokalnego odłącznikamikablizasilaczy,

CPV: 45000000-7, 31200000-8, 51112100-1,

Dokument nr: 500294184-N-2018, PKM/DO/SP/351/2/18

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie § 57 ust. 1 pkt 1 lit a) Regulaminu ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiającym jest Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 77 (dalej jako ,,Zamawiający" lub ,,PKM S.A."). Zamówienie udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie § 57 ust. 1 pkt 1 lit a) Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych, obowiązującego w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. (uchwalony jako załącznik do Uchwały Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. nr 20/09/II/2016 z dnia 30 września 2016 roku), zwany dalej ,,Regulaminem". Zamówienie zostanie udzielone PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (00-681) przy ul. Hożej 63/67 (dalej jako ,,Wykonawca"). Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu z wolnej ręki. Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 lit a) Regulaminu, zamówienia z wolnej ręki można udzielić w przypadku, w którym dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (...), jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. W związku z powyższym, analizując spełnienie powyższych przesłanek, należy zważyć co następuje: 1) roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dalej jako ,,PKM") rozpięta jest na 18 kilometrach pomiędzy dwiema liniami kolejowymi 202 i 201. Obie linie należą do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (dalej jako ,,PKP PLK"). Linia kolejowa nr 202 (relacji Gdańsk Główny - Stargard) jest linią zelektryfikowaną, której sieć trakcyjna przyłączona jest do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. Linia kolejowa nr 201 (relacji Gdynia Port - Nowa Wieś Wielka) jest przewidziana do elektryfikacji i zostanie przyłączona do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. Linia PKM stanowi dwutorowy, niezelektryfikowany łącznik pomiędzy zelektryfikowaną linią kolejową nr 202 oraz linią kolejową nr 201, będącą w trakcie procesu elektryfikacji. Zamawiający ma zamiar zelektryfikować linię PKM w ramach trwającego obecnie przedsięwzięcia ,,Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja ,,Kolei Kokoszkowskiej" Faza III - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Warunkiem podstawowym i niezbędnym do zelektryfikowania linii PKM jest przyłączenie wybudowanej sieci trakcyjnej do systemu zasilania obowiązującego na liniach kolejowych w Polsce tj. 3 kV DC. Obecnie jedynym podmiotem, który dysponuje ogólnopolską siecią dystrybucyjną energii elektrycznej 3 kV DC, dedykowanej do zasilania sieci trakcyjnej na liniach kolejowych, jest PKP Energetyka S.A. Wykonawca jest jednocześnie operatorem systemu dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.). Wykonawca działa w warunkach monopolu naturalnego, który wynika z ograniczeń rynku związanych m.in. z możliwościami infrastrukturalnymi. Przedmiotowe zamówienie będzie polegać zatem na przyłączeniu infrastruktury Zamawiającego do sieci elektroenergetycznej Wykonawcy, celem uzyskania dostępu do sieci, która będzie zasilać w energię elektryczną kolejową sieć trakcyjną, wybudowaną w ramach współfinansowanego projektu. Wykonawca zrealizuje niezbędną budowę przyłącza i rozbudowę sieci. 2) jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Jak wskazano powyżej, z uwagi na fakt, iż Wykonawca jest jedynym podmiotem dysponującym systemem zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne. Tym bardziej nie istnieje możliwość dostosowania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby jakikolwiek inny podmiot mógł je wykonać. Rekapitulując, w ocenie Zamawiającego przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, na podstawie § 57 ust. 1 pkt 1 lit a) Regulaminu, zostały wyczerpane.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - ,,podstacja trakcyjna" PT Gdańsk Osowa

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, , ul. Hoża 63/67, 00-681, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - ,,kabina sekcyjna - Budowlanych" KS Budowlanych

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
, , , , , kraj/woj.
PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, , ul. Hoża 63/67, 00-681, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - ,,podstacja trakcyjna" PT Gdańsk Wrzeszcz

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, , ul. Hoża 63/67, 00-681, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.