Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2144z ostatnich 7 dni
13999z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi pomiarów emisji ze źródeł energetycznego spalania

Przedmiot:

Wykonanie usługi pomiarów emisji ze źródeł energetycznego spalania

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świdnicy
Pogodna 1,
58-100 Świdnica,
powiat: świdnicki
74 852-40-41, fax 74 852-43-58
przetargi@mzec.swidnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowena wykonanie usługi pomiarów emisji ze źródeł energetycznego spalania w Ciepłowni Zawiszów MZEC w Świdnicy Sp. o. o
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonywanie w latach 2019-2020 usługi pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł energetycznego spalania w ,,Ciepłowni Zawiszów" MZEC w Świdnicy Sp. o. o. ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica.

Obiekty do wykonania przedmiotowych pomiarów:
kocioł WR-25 (1 kanał )
kocioł WR25-12M (1 kanał)
kocioł WR25-10M (1 kanał)
Zakres pomiarów emisji: pył ogółem, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla.

Termin wykonania pomiarów emisji w danym roku - zależny od czasu pracy poszczególnych kotłów: - pierwszy pomiar: - styczeń - marzec
- drugi pomiar: - kwiecień- wrzesień.

Dokument nr: 02/TR/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 11.01.2019 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią ,,Postępowanie numer 02/TR/2019", lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na lata 2019-2020. Zaoferowana cena pomiaru będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy.

Wymagania:
Oferta powinna:
1) zawierać cenę netto i brutto usługi pomiaru za 1 kanał;
2) określać warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury) oraz termin związania ofertą min. 30 dni;
3) spełniać wymogi formalne: być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, czytelny podpis oferenta;
4) zawierać załącznik w postaci: dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego prawem certyfikatu (na podstawie zapisów art. 147 a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., Nr 1232 ze zm.), pomiary emisji mogą być wykonywane tylko przez akredytowane laboratorium.
5) określać termin ważności oferty: min. 30 dni.

Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kontakt:
. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Aleksandra Pacholak tel. (74) 852-40-41 wew. 220, email: pacholak@mzec.swidnica.pl; - Katarzyna Cyrklewicz - w sprawach formalnych - tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.