Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Veolia Energia Warszawa S.A.
Plac Unii C, Puławska 2.
02-566 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85
vew.zakupy@veolia.com
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie nam przez Państwa oferty zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ofertę należy przygotować w oparciu o poniższe informacje:
I. Przedmiot zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a

Wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Zadanie 1. Remont komory ciepłowniczej AZ-18 w rejonie ul. Włościańskiej w Warszawie
Zadanie 2. Remont komory ciepłowniczej W-87/L-2 w rejonie ul. Szkolnej w Warszawie

I - Przedmiot zamówienia określa szczegółowo załączona dokumentacja projektowa, w tym m.in.:

Zadanie 1: 1.1 Projekt wykonawczy na potrzeby remontu komory AZ-18
1.2 Projekt odtworzenia nawierzchni na potrzeby remontu komory AZ-18
1.3 Projekt organizacji ruchu na potrzeby remontu komory AZ-18 (charakter poglądowy)
1.4 Inwentaryzacja zieleni oraz gospodarka drzewostanem
1.5 Decyzja nr ZDM/ZUWD/Ż/POST/630/2017 z dnia 20.06.2017r.
1.6 Pismo Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ZZW/6220/35/2017/MST z dnia 07.08.2017r.
1.7 Pismo Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ZZW.6092.2017.DGA/Z z dnia 12.09.2017r.
1.8 Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 21.02.2018r.

Zadanie 2: 2.1 Projekt wykonawczy na potrzeby remontu komory W87/L2
2.2 Projekt odtworzenia nawierzchni na potrzeby remontu komory W87/L2
2.3 Projekt organizacji ruchu na potrzeby remontu komory W87/L2 (charakter poglądowy)
2.4 Pismo ZTP-V.620.21.2018.HCH z dnia 29.01.2018r.
2.5 Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 14.09.2018r.

Dokument nr: 18/278/PN/RB

Specyfikacja:
www.energiadlawarszawy.pl
ebok.energiadlawarszawy.pl

Składanie ofert:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w jednej z następujących form:
elektroniczne - skan na adres e-mail: vew.zakupy@veolia.com
pisemnie - Plac Unii C, Puławska 2. 02-566 Warszawa, II piętro, Kancelaria

Na Państwa ofertę będziemy oczekiwać do dnia 11.01.2019 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji: od 1.02.2019 do 6.09.2019 r. (szczegółowe daty w załącznikach)

Wymagania:
V. Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania ceny.

Dpuszczone składanie ofert częściowych.
III. Wymagania handlowe, termin realizacji zamówienia, termin i warunki płatności, warunki odbioru robót, warunki gwarancji jakości i rękojmi oraz wymagania odnośnie usuwania wad - zgodnie z projektem umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania (konieczne będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
IV. Oferta powinna zawierać:
formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3;
aktualny odpis z KRS-u lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
oświadczenie dostawcy zgodne z załącznikiem nr 4;
wzór wykazu doświadczenia zawodowego - załącznik nr 5;
kwestionariusz bhp dla oferenta - załącznik nr 6;

Uwagi:
Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%
Z góry dziękujemy za złożenie oferty i możliwość nawiązania współpracy.
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85
www.energiadlawarszawy.pl
ebok.energiadlawarszawy.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/278/PN/RB

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.