Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2144z ostatnich 7 dni
13999z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej

Przedmiot:

Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
+48 32 715 3947
Wieslaw.Dudek@tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=79751
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
Opis zapytania 1.TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
,,Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie"
2.Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
3.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4.Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5.Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1)Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019 do 30.12.2021
2)Wymagany okres gwarancji jakości: Wykonawca gwarantuje wykonanie niniejszego zamówienia w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
3)Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4)Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5)Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6)Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a)podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b)skany nw. dokumentów:
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
-inne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, to jest:
a)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadających swoim zakresem Przedmiotowi Zamówienia tj. Wykonywaniem prac związanych z czyszczeniem i monitoringiem kanalizacji deszczowych, sanitarnych, a wartość netto tych usług powinna być nie mniejsza niż 20 000,00 PLN.
6.Osoby do kontaktu:
Grzegorz Węgrzyn tel. 32 715 2656 e-mail: grzegorz.wegrzyn@tauron-wytwarzanie.pl
Mirosław Trafiałek tel. 32 715 2273 e-mail: miroslaw.trafialek@tauron-wytwarzanie.pl
Dariusz Spiechowicz tel. 32 715 3421 e-mail: dariusz.spiechowicz@tauron-wytwarzanie.pl
7.Termin ważności oferty: 30 dni.
8.Zastrzeżenia Zamawiającego:
1)Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2)Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3)w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
c.d w załączniku Opis Zapytania
Kategoria zakupowa 21.25. Naprawy, przeglądy, serwisy obiektów gospodarki wodnej i ściekowej

Dokument nr: 2019/RFX/TW/01EZU/11202

Składanie ofert:
Data wszczęcia postępowania 03-01-2019 09:00
Termin składania ofert 10-01-2019 10:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=79751

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
Termin wykonania zamówienia 01.02.2019 - 30.12.2021

Wymagania:
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Tak
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto Netto
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Wiesław
Nazwisko: Dudek
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: Wieslaw.Dudek@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: +48 32 715 3947

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.