Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej

Przedmiot:

Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z o. o.
ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel. 515-450-777
pdr-zamowienia@pdr-eko.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro.
Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na realizację zadania pn.:
,,Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu
sp. z o.o. Na rok 2019"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Określenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39831000-6 Preparaty piorące
39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
33770000-8 Artykuły higieniczne z papieru
33711900-6 Mydło
24955000-3 Chemiczne preparaty toaletowe
39831210-1 Detergenty do zmywarek
39831700-3 Automatyczne dozowniki do mydła
39525800-6 Ściereczki do czyszczenia
1. Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu
sp. z o.o. Na rok 2019 .
2. Ilość produktów przedstawionych w Załączniku nr l jest ilością szacunkową, która może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Punkt dostawy mieści się w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2.
4. Dostawa zamówionej ilości chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej odbywać się będzie na
podstawie szczegółowych zamówień składanych przez pracowników PDR sp. z o.o.
5. Realizacja zamówienia złożonego przez Zamawiającego wynosić będzie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
6. Rozliczenie na podstawie faktury z 30-dniowym terminem płatności od daty doręczenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia do wysokości 20 %
wartości przedmiotu zamówienia.
8. Ilość zamówionych produktów może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.
9. Ilości zamawianych produktów są orientacyjne, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość
niewykorzystania określonej ilości produktów jak również większej ich ilości niż w załączniku nr 1.
10. Umowa obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy.
4. Rękawice gospodarcze gumowe Jan Niezbędny r. S 15
5. Worki 120 1- rolka- 25 szt., gruba folia 15
6. Worki 60 1- rolka- 50 szt., mocne 30
7. Worki 35 1- rolka- 50 szt., mocne 30
8. Płyn do naczyń PUR 0,9 1 30
9. Płyn do WC DOMESTOS 750 mi 35
10. Mydło w płynie 5 1 20
II. Papier toaletowy pak. 8 rolek 30
12. Papier toaletowy do podajnika 130 m 115
13. Ręcznik papierowy składany, biały, pak. 5000 szt.- karton 30
14. Granulki do udrażniania rur KRET 10
15. Ręcznik kuchenny MOLA 15
16. Mop plaski 20
17. Zmywak kuchenny gąbka, mała, pak. 5 szt 10
18. Szczotka dl zamiatania, plastikowa 5
19. Kije do szczotek, drewniane z gwintem, dl. 120 cm/150 em 10
20. Szufelka plastikowa duża z gumą 5
21. Zmiotka z szufelką, kpl. 5
22. Muchozol spray 400 mi 10
23. Mleczko do czyszczenia- kamień i rdza 500 mi 20
24. Płyn uniwersalny 1l AJAX 10
25. Płyn uniwersalny 5l AJAX 20
26. Płyn do usuwania kamienia i rdzy w sprayu 25
27. Środek pleśniobójczy w sprayu 5
28. Płyn do szyb CL1N 25
29. Płyn do kabin prysznicowych 20
30. Mydło do dezynfekcji rąk 5 1 + karta charakterystyki 10
31. Lep na muchy 150
32. Wkład wymienny elektryczny BROS, na pszczoły 3
33. Czyściwo dwuwarstwowe białe 200 mb z uchwytem do powieszenia 15
34. Mop sznurkowy 5
35. Miotła do chodników (uliczna) 5
36. Rękawice gumowe jednorazowe, pak. 100 szt., w kartonie 2
37. Sól do zmywarki 5
38. Nabłyszczacz do zmywarki 5
39. Zapach do zmywarki ( prócz cytrynowego) 10
40. Płyn do mycia lodówki 3
41. Szczotka do WC 2
42. Podajnik do papieru 1
43. Podajnik na mydło 3
44. Podajnik do ręczników papierowych składanych 1
45. Kij aluminiowy do mopa 140 em 2
46. Wiadro do mopa 1
47. Papier JUM BO 19 60
48. Czyściwo do naczyń 5
49. Stojak na czyściwo 1
50. Mydło w kostce DOVE 100g 950
51. Mydło w płynie LUKSJA 450g 415
52. Krem do rąk ZIAJA 100g 305
53. Krem NIVEA 50g 435
54. Krem RAJD 100g 30
55. Pasta BHP 500g 475
56. Proszek 1 kg 290
57. Proszek 0,6 kg 25
58. Ręcznik frotte EUPHORIA 70/140 55
59. Zasypka do stóp 80

CPV: 39831000-6, 39224300-1, 33770000-8

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć do dnia 09 stycznia 2019 r. do godziny 10;00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 2, 59-100
Polkowice w sekretariacie bądź drogą elektroniczną na adres mailowy:
pdr-zamowienia@pdr-eko.pl
Oferty złożone po terminie
będą zwrócone niezwłocznie.

Wymagania:
PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONA OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
o wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1
o podpisany druk oświadczeń - załącznik nr 2
o o wypełniony formularz ,,cena oferty" - załącznik nr 3
o dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do działania w imieniu wykonawcy (dotyczy
przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika). Kopia złożonego dokumentu winna być uwierzytelniona przez
Wykonawcę za zgodność odpisu z oryginałem.
TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą - 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do złożenia ofert.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Realizacja zamówienia złożonego przez Zamawiającego wynosić będzie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
2. Świadczenie dostawy będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Cena jest ceną ostateczną i jest ceną jednostkową brutto.
Cena oferty brutto jest wyliczana wyłącznie na potrzeby oceny ofert oraz na potrzeby wskazania maksymalnej
nominalnej wartości późniejszej umowy.
Rozliczenie za realizację zamówienia odbędzie się przy użyciu cen jednostkowych brutto określonych przez
Wykonawcę w ofercie.
1. W każdej podlegającej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie z Formularzem ofertowym określa jednostkową
cenę brutto Cb. Cenę tą należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń.
2. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające:
a) z zaproszenia do złożenia oferty,
b) z zapisów umowy,
c) z przepisów obowiązującego prawa,
d) z możliwych zdarzeń losowych związanych z realizacją zamówienia.
3. Cena ta musi zawierać pełny zakres rzeczowy zamówienia z niezbędnymi kosztami, opłatami itp. niezbędnymi dla
właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, a także wydatki, koszty i zobowiązania - bez możliwości wysuwania
roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. Cenę oferty należy podać uwzględniając dane, o których mowa w Załączniku do formularza oraz inne koszty związane
z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa, w tym koszty należnego podatku od towarów i usług
VAT, a także koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. Wycena powinna być wykonana z należytą starannością,
w sposób rzetelny i realny.
5. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje
prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
7. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
8. Cena oferty jest ceną jednostkową każdego z 59 produktów będących przedmiotem zamówienia (należy
wskazać 59 cen jednostkowych).
9. Cenę należy obliczyć na załączonym formularzu.

Kontakt:
NAZWISKA, STANOWISKA SŁUŻBOWE ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z
PRACOWNIKAMI ZAMAWIAJĄCEGO
Karolina Łukasik- Referent ds. kadr i pracowniczych: tel. 515-450-777

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.