Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13143z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych

Przedmiot:

Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 853 74 49, tel. 17 853 74 45
rzeszow@wody.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2019" - część 1 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Przeworsku.

Dokument nr: RZ.RPU.281.1.1.2018

Składanie ofert:
7. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres rzeszow@wody.gov.pl lub w formie pisemnej w zabezpieczonej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej należy złożyć do dnia 10.01.2019 roku, do godziny 10:00, w treści wiadomości lub na kopercie wpisując ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy RZ.RPU.281.1.1.2018 ,,Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2019" - część 1 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Przeworsku. Ofertę pisemną adresować na adres Zamawiającego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17 B.
8. Miejsce i termin złożenia:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej do dnia 10.01.2019 roku, do godziny 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie do 31.12.2019r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert:
Najniższa cena ustalona poprzez przemnożenie stawki i cen jednostkowych podanych w ofercie przez prognozowaną przez Zamawiającego ilość godzin wykonania usługi będącej przedmiotem porozumienia.
5. Wzór porozumienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego
6. Opis sposobu obliczenia ceny
a) Wykonawca poda w ofercie: -stawkę 1 r-g
-ceny jednostkowe (lm-g) pracy sprzętu j.n.
o ciągnik kołowy z przyczepą
o koparka samojezdna
o piła motorowa
Stawka 1 r-g i ceny jednostkowe pracy sprzętu winny uwzględniać koszty pośrednie i zysk.
b) Stawka r-g i ceny jednostkowe są ryczałtowe, niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu porozumienia.
c) Rozliczenie za wykonanie każdej usługi odbywać się będzie po jej zakończeniu w oparciu o stawkę r-g i ceny jednostkowe oraz faktyczny czas wykonania jednej usługi potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
9. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1. Oferta wraz z Załącznikiem musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
- sprawy merytoryczne: Leszek Hładki, Anna Jacek - tel. 17 853 74 49
- sprawy formalne: Łukasz Gacek - tel. 17 853 74 45

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.