Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
607z dziś
3436z ostatnich 7 dni
14564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrożnienia rur sieci kanalizacyjnych metodą...

Przedmiot:

Usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrożnienia rur sieci kanalizacyjnych metodą mechaniczną

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY
ul.Białobrzeska 11
02-379 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 022 658 19 03, 022 658 05 95, fax 022 658 09 13
djaniak@zgnochota.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrożnienia rur sieci kanalizacyjnych metodą
mechaniczną z wykorzystaniem WUKO na terenach zewnętrznych powierzonych w administrowanie
Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 11, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. póz. 1579), zwraca się do Państwa
z zapytaniem ofertowym dotyczącym usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrożnienia rur sieci
kanalizacyjnych metodą mechaniczną z wykorzystaniem WUKO na terenach zewnętrznych powierzonych
w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Przedmiot zamówienia obejmuje usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrożnienia rur sieci
kanalizacyjnych metodą mechaniczną z wykorzystaniem WUKO na terenach zewnętrznych powierzonych
w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.
Usuwanie awarii obejmuje nw. podstawowy zakres robót:
o wykonanie wykopów ziemnych wraz z ich zasypaniem po wykonanych robotach;
o uzupełnianie nawierzchni po wykonanych wykopach;
o wymiana uszkodzonych odcinków instalacji zimnej wody i kanalizacji;
o wymiana zasuw burzowych;
o wymiana studzienek ściekowych, rewizyjnych;
o mechaniczne udrażnianie studzienek ściekowych metodą WUKO;
o pozostałe roboty budowlane towarzyszące wynikające z technologii.
Realizacja ww. prac sanitarnych będzie odbywała się na podstawie jednorazowych zgłoszeń
administratorów oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
W ramach zakresów robót Wykonawca zobowiązany jest do:
- usuwania zgłoszonych awarii natychmiast (czas reakcji 2 godz.), a zakresowo dużych awarii po jej
natychmiastowym zabezpieczeniu w ciągu 24 godz,
- informowania Zamawiającego o zauważonych podczas czynności realizacyjnych nieprawidłowościach
stanu technicznego obiektów.

Dokument nr: DOK/3410/1/26/2019/DJ

Składanie ofert:
Pisemne oferty prosimy składać do dnia 7 stycznia 2019 r. w siedzibie ZGN Ochota
ul. Białobrzeska 11, bądź przesłać na e-mail: djaniak@zgnochota.waw.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin świadczenia usługi - od podpisania umowy do 31.12.2019 roku.

Wymagania:
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane kosztorysami powykonawczymi przy uwzględnieniu
bazy stawek wyjściowych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie oraz zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego.
Wbudowany materiał zasadniczy rozliczony będzie wg obowiązujących katalogów i norm
budowlanych KNR i KNNR, natomiast ceny zakupu materiałów według średnich cen publikowanych
w zeszytach SEKOCENBUD oraz INTERCENBUD dla woj. mazowieckiego za dany kwartał wykonywania
robót lub zakupu materiału z faktury, lecz nie większych niż średnie ceny uwzględniające koszty materiału
wraz z zakupem z Biuletynu ,,Sekocenbud" dla danego kwartału, potwierdzony przez nadzór techniczny
ZGN Ochota.
Zamówienie obejmuje wszystkie czynności związane z zakupem i dostawą materiałów oraz
wszystkie inne niewymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy.
Do wykonania robót muszą być zastosowane materiały posiadające aktualne deklaracje zgodności,
certyfikaty z odpowiednimi dokumentami oraz odniesieniem do PN, PN-E, AT.
Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Na realizację zamówienia w 2019 roku Zamawiający przeznaczył kwotę do 45 000,00 zł netto.

Kontakt:
Informacji szczegółowych w zakresie zamówienia udziela pani Stanisława Kopeć,
tel. 22 658 19 03, e-mail: skopec@zgnochota.waw.pl, a w kwestiach procedury - pani Dorota Janiak,
e-mail: djaniak@zgnochota.waw.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.