Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa masy asfaltowej (bitumicznej) na zimno

Przedmiot:

Dostawa masy asfaltowej (bitumicznej) na zimno

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
kard. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
77 411-38-45 faks: 77 411-38-40
zdp@zdpbrzeg.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zamówienia:
,,Dostawa masy asfaltowej (bitumicznej) na zimno"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego masy asfaltowej
(bitumicznej) na zimno o uziarnieniu 0-8 mm i zawartości lepiszcza 4,5 - 5,5%.
Szacunkowa ilość zakupu - 50 ton.
2.1. Masa przeznaczona będzie do wykonywania remontów nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego.
2.2. Dostawy masy bitumicznej na zimno będą odbywać się transportem własnym Dostawcy w workach 25 kg lub 30 kg, złożonych na paletach drewnianych, do siedziby Zamawiającego. Jednorazowa dostawa nie będzie zawierała ilości mniejszej niż 10 ton.

Dokument nr: T.2420.1.2019.AT

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert:
w dniu 11.01.2019 r. godz. 09:15 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, pokój nr 25.

Specyfikacja:
7. Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie ofertowe:
http://www.bip.zdpbrzeg.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, pok. nr 12 do dnia 11.01.2019 r. godz. 09:00.
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz z napisem:
oferta na:
,,Dostawę masy asfaltowej (bitumicznej) na zimno"
Nie otwierać przed dniem 11.01.2019 r., godz. 09:15

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: 1) rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
2) zakończenie: do 31.12.2019 r.

Wymagania:
2.3. Dostawca jest zobowiązany do załączenia do dostawy masy bitumicznej deklaracji zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że masa bitumiczna na zimno odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym (aktualna aprobata techniczna, świadectwo zgodności, itp.).
2.4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na przestrzeni 2019 roku do wysokości środków finansowych posiadanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.
3. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy:
- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- w przypadku spółki cywilnej umowa regulująca współpracę tych podmiotów potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

Uwagi:
ul. kard. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg

NIP: 7471567388
REGON: 531422230
Województwo: Opolskie
Powiat: Powiat brzeski
Gmina: Brzeg
Poczta: Brzeg

telefon: 77 411-38-45
faks: 77 411-38-40

Adres e-mail
zdp@zdpbrzeg.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO (6 000 EURO)
8. Dostawca zainteresowany udziałem w postępowaniu składa:
- ofertę (zał. nr 1),
- formularz cenowy (zał. nr 2),
- zaakceptowany wzór umowy (zał. nr 3),
- wymagane w pkt. 3 dokumenty.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia wymaganych dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz poprawienie błędów w ofercie.
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.