Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2144z ostatnich 7 dni
13999z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup masy asfaltowej do wbudowania na gorąco

Przedmiot:

Zakup masy asfaltowej do wbudowania na gorąco

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w BRZEGU
ul. kard. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
telefon: 77 411-38-45 faks: 77 411-38-40
zdp@zdpbrzeg.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup masy asfaltowej do wbudowania na gorąco
ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO
WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY
30 000 EURO (14 000 EURO)
1. Nazwa zamówienia:
,,Zakup masy asfaltowej do wbudowania na gorąco"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest zakup masy asfaltowej do wbudowania na gorąco AC11S
50/70 o uziarnieniu 0-12 mm i zawartości lepiszcza 4,5 - 5,5%. Szacunkowa ilość
zakupu -110 ton.
2.1. Masa przeznaczona będzie do wykonywania remontów nawierzchni na drogach
powiatowych Powiatu Brzeskiego.
2.2. Dostawy masy asfaltowej na gorąco będą odbywać się transportem własnym
Zamawiającego.
2.3. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do dostawy masy asfaltowej deklaracji
zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,
potwierdzające, że masa asfaltowa na gorąco odpowiada określonym normom lub
specyfikacjom technicznym (aktualna aprobata techniczna, świadectwo zgodności,
itp.).

Dokument nr: T.2421.1.2019.AT

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert:
w dniu 11.01.2019 r. godz. 10:15 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu,
ul. Wyszyńskiego 23, pokój nr 25.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, pok. nr 12 do dnia
11.01.2019 r. godz. 10:00.
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z nazwą i adresem Zamawiającego
i Wykonawcy oraz z napisem:
oferta na:
,,Zakup masy asfaltowej do wbudowania na gorąco"
Nie otwierać przed dniem 11.01.2019 r., godz. 10:15

Miejsce i termin realizacji:
2.4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na przestrzeni 2019 roku
do wysokości środków finansowych posiadanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.
4. Termin wykonania:
1) rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
2) zakończenie: do 31.12.2019 r.

Wymagania:
3. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
- w przypadku spółki cywilnej umowa regulująca współpracę tych podmiotów
potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
8. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu składa:
- ofertę (zał. nr 1),
- formularz cenowy (zał. nr 2),
- zaakceptowany wzór umowy (zał. nr 3),
- wymagane w pkt. 3 dokumenty.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia wymaganych dokumentów na
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego oraz poprawienie błędów w ofercie.
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.