Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
463z dziś
2934z ostatnich 7 dni
13376z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług polegających na obsłudze inwestycji budowlanych

Przedmiot:

Wykonywanie usług polegających na obsłudze inwestycji budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
powiat: puławski
081/889 31 00, +48 81 889 32 65,
przetargi@piwet.pulawy.pl.
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonywanie usług polegających na
obsłudze inwestycji budowlanych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego
Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach w zw. z prowadzonymi i planowanymi
inwestycjami w Puławach. Zduńskiej Woli i Swarzędzu. W szczególności:
- opracowywaniem założeń projektowych do planowanych przez Instytut inwestycji,
- przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia zw. z inwestycjami PIWet-PIBdo do zapytań
ofertowych oraz postępowań przetargowych,
- przygotowywanie wymagań stawianych wykonawcom inwestycji na etapie tworzenia
dokumentacji: zapytania ofertowego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia do
przetargu,
- uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego,

- szacowanie kosztów planowanych inwestycji, aktualizowanie kosztorysów inwestorskich;
- uzgadnianie i odbiór dokumentacji projektowej dot. realizowanych inwestycji,
- uczestnictwo w naradach i spotkaniach z Wykonawcami na etapie realizacji inwestycji,
- uczestnictwo w odbiorach,
- nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji,
- przygotowywanie pism zw. z inwestycjami,
- uczestniczeniem w odbiorach inwestycji,
- przygotowywanie niezbędnych dla celów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji dokumentów
i wniosków do urzędów,
- doradztwem w zakresie Prawa budowlanego zw. z planowanymi i realizowanymi
inwestycjami.

Dokument nr: DZ-2501/1/19

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres Instytutu do dnia 07.01.2019 r. godz. 13;00

Wymagania:
Wykonawca usługi winien posiadać co najmniej następujące niżej wymienione uprawnienia
i umiejętności:
- bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej;
- uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,
- potwierdzona umiejętność kosztorysowania,
- doświadczenie w doradztwie dla podmiotów stosujących ustawę Prawo zamówień
publicznych - co najmniej jedna usługa w okresie ostatnich 12 m-cy.
Ponadto wykonawca powinien posiadać co najmniej 10- letnie doświadczenie w pracy przy
projektowaniu i nadzorze nad prowadzonymi inwestycjami oraz posiadać doświadczenie
w prowadzeniu inwestycji realizowanych przez wykonawców wyłonionych w postępowaniach
przetargowych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki płatności - Zamawiający będzie dokonywał płatności w okresach miesięcznych za
wykonywane usługi w danym miesiącu na podstawie faktury lub rachunku do umowy cywilno-
prawnej .
Okres, na jaki zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą - 12 miesięcy.
W przypadku konieczności odbycia podróży do miejsca zaplanowanej lub prowadzonej
inwestycji (Zduńska Wola, Swarzędz) Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym wg
stawki za km przebiegu pojazdów dla samochodów osobowych określoną w odrębnych
przepisach:
zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu ewidencją przebiegu pojazdu. Nie przewiduje się
zwrotu kosztów podróży za dojazdy do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca musi być dostępny w godz. 7-15 i niezwłocznie odpowiadać na pytania i
wątpliwości zamawiającego - niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego
po dniu przesłania maiPem zapytania. Jednocześnie wykonawca musi być dostępny w
przypadku spotkań i narad, które odbywać się będą w jego siedzibie lub innych miejscach
realizacji inwestycji.
Oferta powinna zawierać:
- stawkę miesięczną netto za wykonywane usługi (w przypadku gdy wykonawca nie będzie
wystawiał faktur, a będzie z nim zawarta umowa cywilno-prawna zostaną doliczone do podanej
kwoty składki ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami),
- dokumenty potwierdzające uprawnienia wykonawcy usługi oraz jego doświadczenie

Kontakt:
Informacje ws. postępowania udzielane są pod nr tel. 081/889 31 00 od pn-pt w godz. 7-15 lub
pod adresem mailowym: przetargi@piwet.pulawy.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.