Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie parkletów

Przedmiot:

Wykonanie parkletów

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100, Toruń
powiat: Toruń
, tel. 56 611 86 20
m.ptaszek@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: 87-100, Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Tytuł zamówienia
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie łącznie 3 parkletów według dołączonych projektów:
b) parkletu według projektu nr 2 - 1 szt,
z modyfikacją polegającą na zmniejszeniu słupka o 69 cm od góry;
c) parkletów według projektu nr 3 - 2 szt,
wraz z umieszczeniem na jednym z nich tabliczki informującej o sponsorze, dostarczonej przez Zamawiającego.
3. Opis przedmiotu zamówienia
W skład zamówienia wchodzi:
1) zakup potrzebnych materiałów;
2) wykonanie parkletów z naturalnych surowców wraz z zabezpieczeniem umożliwiającym ekspozycję zewnętrzną:
a) materiał: deska sosnowa o grubości 25 mm, sezonowana - w miejscach przeznaczonych na podłogę, suszona - w miejscach przeznaczonych na siedzisko, oparcia i pozostałe części konstrukcji, bez podłoża;
b) całość konstrukcji łączona wkrętami;
c) zabezpieczenie środkiem olejowym do impregnacji drewna w kolorze czarny dąb, zgodnie z projektem - pojedyncze pokrycie;
d) zabezpieczenie skrzynek przygotowanych na nasadzenia poprzez pokrycie wewnątrz folią oraz wykonanie otworów umożliwiających odprowadzenie wody do podłoża (bez wykonywania nasadzeń);
3) przewiezienie i montaż w wyznaczonej przez Zamawiającego lokalizacji (na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu) oraz w uzgodnionym terminie;

Dokument nr: BTCM.7310. 3.2.MP

Składanie ofert:
8. Termin nadsyłania ofert:
Do 11 stycznia (piątek) do godz. 12.00
VII. Sposób składanie ofert:
1) pocztą elektroniczną, na adres: m.ptaszek@um.torun.pl
2) w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta (ul. Wały gen. Sikorskiego 8)

Miejsce i termin realizacji:
7. Przewidywane terminy wykonania zamówienia:
1) do 15 stycznia 2019 r. - wybór oferenta
2) do 15 marca 2019 r. - wykonanie zamówienia

Wymagania:
4. Warunki formalne stawiane Wykonawcy:
1) Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą realizacji badania.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia.
Przez niezbędne doświadczenie rozumie się zrealizowanie w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej dwóch podobnych zamówień.
5. Sposób przygotowania oferty
Przedstawiona oferta musi zawierać następujące elementy:
a) całkowitą cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia - uwzględniającą wszystkie elementy zamówienia przedstawione w punkcie 2.
b) wskazanie przynajmniej dwóch podobnych zleceń wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat wraz z danymi kontaktowymi do zamawiającego lub dołączeniem referencji/protokołu odbioru.
c) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, wiedzy, potencjału technicznego i kadrowego umożliwiającego wykonanie zamówienia.
6. Kryteria wyboru ofert
Zamawiający dokona oceny ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, na podstawie kryterium: 100% cena.

Uwagi:
UWAGA:
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Małgorzata Ptaszek, tel. 56 611 86 20, mail: m.ptaszek@um.torun.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.