Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
506z dziś
3336z ostatnich 7 dni
14463z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa: artykuły malarskie

Przedmiot:

Dostawa: artykuły malarskie

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zbąszyńskie Centrum Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 12
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3860 874
kultura.zbaszyn@gmail.com
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na artykuły malarskie:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

lp.
Nazwa artykułu
Przewidywana ilość sztuk
1
Farba emulsja biała
20 l
2
Farba emulsja czarna
10 l
3
Farba emulsja żółta
10 l
4
Farba olejna biała
2 l
5
Farba olejna szara
2 l
6
Farba olejna czerwona
1 l
7
Farba olejna zielona
1 l
8
Farba w sprayu
10 szt.
9
Folia ochronna gruba
5 szt.
10
Pędzel płaski 1"
20 szt.
11
Pędzel płaski 2"
20 szt.
12
Wałek malarski duży
10 szt.
13
Wałek malarski mały
20 szt.
14
Korytko do wałka małego
10 szt.
15
Rozpuszczalnik
5 l
16
Taśma 48mm
10 szt.
17
Taśma 19mm
10 szt.
18
Grunt podkład pod farbę
5 l
19
Barwnik
3 szt.
20
Drewnochron
3 l
Dostawa zamówionego towaru w ciągu 24 godzin.

Dokument nr: ZCK.230.2.2019

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 08.01.2019 r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zbąszyńskie Centrum Kultury ul. Powstańców Wlkp. 12 64 - 360 Zbąszyń, na adres mailowy: kultura.zbaszyn@gmail.com
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
20.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

Wymagania:
Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
Cena: waga kryterium 100 %
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania
Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Opis sposobu zamówienia i dostawy
a) Ilość i asortyment zakupu i dostawy artykułów jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania, jednak nie będzie przekraczać wartości całego zamówienia.
b) Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, telefonicznie lub mailem 24 godz. przed wymaganą dostawą.
c) Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
d) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
e) Zamawiający przewiduje zamówienie artykułów nie wyszczególnionych w tabeli.
f) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany ,,z nazwy" przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych- uzgodnionych ze zlecającym na etapie wypełniania oferty
Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
Termin związania ofertą 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców
Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Magdalena Pawelska tel. 68 3860 874

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.