Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowy przegląd-roczny urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni gazowej

Przedmiot:

Kompleksowy przegląd-roczny urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Chobieński Ośrodek Kultury
ul. Rynek 6
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 76 843 95 19, 76 843 95 09, fax 76 843 95 19
aczech@chok-chobienia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
-Przegląd techniczny kotłów CO oraz nagrzewnic gazowych
-Kontrola pomiaru szczelności instalacji gazowej
w 2019 roku
Opis przedmiotu zamówienia:
Kompleksowy przegląd-roczny wymienionych (zał. Nr 1) urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni
gazowej, (tj. inspekcja kotła od strony spalin, czyszczenie komory spalania, czyszczenie, konserwacja,
regulacja palnika, sprawdzenie działania regulatora, test przekaźników, kodowanie regulatora, sprawdzenie
zabezpieczeń kotła, palnika, sprawdzenie szczelności połączeń armatury gazowej, pomiar szczelności
instalacji gazowej) w poszczególnych świetlicach.

Otwarcie ofert: Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 14.01.2019r.
O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową.

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury:
? email na adres: aczech@chok-chobienia.pl , osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6,
59-305 Rudna, z dopiskiem ,,Oferta na Przegląd techniczny kotłów CO oraz nagrzewnic gazowych,
k ontrolę pomiaru szczelności instalacji gazowej na 2019 rok " w terminie do 11.01.2019r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
- przegląd oraz kontrola IX-X 2019r.,
- awarie, dodatkowe naprawy, wymiany materiałów I-XII 2019r.

Wymagania:
Warunki realizacji
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę a jego oferta nie
będzie podlegała odrzuceniu.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
3. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
5. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad
określonych w niniejszym zapytaniu.
Forma składania ofert
-ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego - Formularz
ofertowy,
-do oferty należy przedłożyć posiadane świadectwa kwalifikacyjne,
-do oferty można dołączyć zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Kryteria wyboru oferty
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.
Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie należy podać cenę oraz wartość, zgodnie z podanymi jednostkami miary.
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Anita Czech tel. 76 8439-519, 76 843-9509

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.