Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci...

Przedmiot:

Wykonanie usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sztabin
ul. Augustowska 53
16-310 Sztabin
powiat: augustowski
Krzysztof.Gradkowski@sztabin.ug.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Sztabin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sztabin w
okresie od 07.01.2019 r. do 31.12.2019 roku.

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach, niezbędnych do prawidłowego działania oświetlenia ulicznego, przyjmując czynnych 633 punktów świetlnych poprzez utrzymanie świecenia wszystkich punktów świetlnych, a w szczególności:
1) wymiana niesprawnych źródeł światła ( żarówek ),
2) demontaż opraw, wysięgników, okablowania,
3) wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,
4) regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,
5) czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników odpowiednio do potrzeb,
6) wymianę niesprawnych bezpieczników, styczników i zegarów sterujących,
7) wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,
8) przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych zasilających,
9) prostowanie pochylonych wysięgników oświetlenia,
10) ustawianie i regulacje zegarów sterowniczych oświetlenia,
11) wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, dławików, gniazd bezpiecznikowych, kabli, itp.),
12) wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,
13) lokalizację i naprawo uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe.
14) naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej,
15) zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np: słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych, itp.),
16) informowanie Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych powodujących czasowe zaciemnienie ulic,
17) wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego wraz z ich utylizacją.
Wykonawca ma obowiązek naprawienia stwierdzonych i zgłoszonych awarii w terminach:
1) natychmiastowe podjęcie działań interwencyjnych w sytuacjach awaryjnych urządzeń i sieci oświetlenia stanowiących zagrożenie dla życia lub mienia,
2) usunięcie niezwłocznie, jednak w czasie maksymalnie 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia przypadków świecenia opraw poza ustalonymi godzinami, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym,
3) usunięcie w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia przypadku zaciemnienia ciągu opraw (awaria zasilania, bezpiecznika, zegara, stycznika, itp.),
4) wymiana lub naprawa w ciągu 7 dni roboczych niesprawnych opraw oświetleniowych, wymiana źródeł światła (żarówek),
Zobowiązania Wykonawcy w zakresie sposobu wykonywania usługi:
Wykonawca musi zatrudniać minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne ,,E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń do 1 kV z zakresie ,,sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego", uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach do lkV zgodnie z wymogami instrukcji Prac Pod Napięciem oraz zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca musi dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymogami PPN. Przy wykonywaniu konserwacji oświetlenia ulicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ,,Instrukcji Współpracy Pomiędzy PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, a Samorządem w Zakresie Konserwacji Oświetlenia Drogowego". Wyłączenia urządzeń oświetlenia do wykonywania prac eksploatacyjnych mogą się odbywać tylko na warunkach określonych w instrukcji, za wiedzą i zgodą PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok.

Dokument nr: WB.271.1.09.2018.KG

Otwarcie ofert: Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 08.01.2019 roku
Oferenci, którzy wezmą udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub drogą e-mailową.
VIII. Dodatkowe informacje:

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesiana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl. faksem na nr: 87 643 97 51. lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 16 - 310 Sztabin, sekretariat Urzędu Gminy Sztabin, pokój nr 17, do dnia 07.01.2019 r., do godz. 12.00. Oferty należy oznaczyć dopiskiem ,,Oferta na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sztabin".

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 09.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
IV. Opis sposobu przyjmowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesiana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl. faksem na nr: 87 643 97 51. lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 16 - 310 Sztabin, sekretariat Urzędu Gminy Sztabin, pokój nr 17, do dnia 07.01.2019 r., do godz. 12.00. Oferty należy oznaczyć dopiskiem ,,Oferta na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sztabin".
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. VI. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena - 100% - Zaproponowana cena będzie Wynagrodzeniem ryczałtowym, miesięcznym wyczerpującym wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego bez względu na zmianę liczby opraw i punktów oświetlenia oraz pozostałych elementów podlegających konserwacji w trakcie trwania umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktur miesięcznych przedkładanych za każdy miesiąc, w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 08.01.2019 roku
Oferenci, którzy wezmą udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub drogą e-mailową.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Gradkowski i Janusz Lotkowski -pracownicy Urzędu Gminy Sztabin- faks (87 643 97 51), - (e-mail : Krzysztof.Gradkowski@sztabin.ug.gov.pl)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert).
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 09.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przyjmowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. VI. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena - 100% - Zaproponowana cena będzie Wynagrodzeniem ryczałtowym, miesięcznym wyczerpującym wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego bez względu na zmianę liczby opraw i punktów oświetlenia oraz pozostałych elementów podlegających konserwacji w trakcie trwania umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktur miesięcznych przedkładanych za każdy miesiąc, w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Gradkowski i Janusz Lotkowski -pracownicy Urzędu Gminy Sztabin- faks (87 643 97 51), - (e-mail : Krzysztof.Gradkowski@sztabin.ug.gov.pl)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.