Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis oraz naprawy urządzeń i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych

Przedmiot:

Serwis oraz naprawy urządzeń i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
ul. ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 8268211 w. 224, faks 22 8267006
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Serwis oraz naprawy urządzeń i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych zainstalowanych na obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego
1. Opis Przedmiotu Zamówienia 1.1. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na serwisie oraz naprawie urządzeń i instalacji kanalizacyjnych (sanitarnej i deszczowej), wodociągowych zainstalowanych w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, zwanej dalej Przedmiotem Zamówienia. 1.2. Definicja serwisu Przez serwis i naprawę należy rozumieć wykonanie określonych prac, mających na celu: a) utrzymanie urządzeń i instalacji w dobrym stanie technicznym, w celu zabezpieczenia tych urządzeń i instalacji przed szybkim zużyciem i zniszczeniem, a także w celu ich użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem, b) sprawdzenie stanu faktycznego (ilościowego i technicznego) urządzeń i instalacji z dokumentacją techniczną oraz sprawdzenie stanu faktycznego pod kątem obowiązujących przepisów prawa, norm i specyfikacji technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz norm jakościowych i wymagań producenta, dostawcy. 1.3 Obowiązki Wykonawcy dotyczące wykonywania serwisu 1) Po podpisaniu Umowy Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z dokumentacją powykonawczą (techniczną) obiektów będącą w posiadaniu Zamawiającego (o ile Wykonawca uzna, że zachodzi taka konieczność), udostępnianą w dni robocze w godz. 9 - 15, archiwizowaną w budynku przesiadkowym Węzła Komunikacyjnego Młociny przy ul. Kasprowicza 145 w Warszawie, 2) Przed wykonaniem poszczególnych prac serwisowych Wykonawca zobowiązany jest: a) w terminie ustalonym z Zamawiającym podjąć działania w celu przygotowania miejsc prowadzonych prac, sprawdzić dostępność do urządzeń w poszczególnych lokalizacjach, przewidzieć ewentualne zagrożenia wynikające z prowadzonych prac i przewidzieć sposób zabezpieczenia przed ich wystąpieniem, b) uzgodnić (telefonicznie, e-mailem, pisemnie) z Zamawiającym, z wyprzedzeniem min. 2 dni roboczych, dokładne godziny prowadzenia prac objętych Przedmiotem Zamówienia (z wyłączeniem prac awaryjnych), c) przekazać na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym listę osób, które będą wykonywały prace objęte Przedmiotem Zamówienia. 3) W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę dokładnych dat i godzin prowadzenia prac lub wystąpienia rozbieżności pomiędzy propozycją Wykonawcy a oczekiwaniom Zamawiającego, dokładne daty i godziny prac ma prawo wskazać Zamawiający (w formie: telefonicznej, e-mailowej, pisemnej). Wykonawca zobowiązany jest do ich przestrzegania, przy czym termin wskazany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż obiektywnie możliwy do dotrzymania, przy założeniu zastosowania odpowiednich środków technicznych

Dokument nr: 550001318-N-2019, WR 1/2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Wyjaśniamy, iż umowa na serwis urządzeń i instalacji kanalizacyjnych (sanitarnej i deszczowej) zainstalowanych w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, realizowana przez firmę P.U.H. Kozak, zakończyła się w dniu 30.11.2018 roku.W dniu 09.11.2018 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony nr 118/2018 na serwis oraz naprawy ww. instalacji w latach 2018-2020, lecz z powodu braku ofert, ww. postępowanie zostało unieważnione. Z dniem 21.11.2018 roku przetarg nieograniczony nr 123/2018 na serwis oraz naprawy ww. urządzeń i instalacji na lata 2018-2020 został ogłoszony ponownie, ale podobnie jak w pierwszym przypadku - z powodu braku ofert został unieważniony w dniu 04.12.2018 roku. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz w celu zapewnienia ciągłości opieki serwisowej nad instalacjami wodnokanalizacyjnymi na obiektach ZTM, Zamawiający w związku z ww. unieważnieniami postępowań przetargowych, wszczął na podstawie art. 67 pkt. 1 ppkt. 4) ustawy PZP procedurę o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki, po negocjacjach z jednym wykonawcą - przy zachowaniu niezmienionych warunków, przyjętych w ww. postępowaniach przetargowych Do negocjacji z wolnej ręki Zamawiający zaprosił dotychczasowego Wykonawcę umowy serwisowej, tj. firmą P.U.H. Kozak. Podmiot ten charakteryzuje się dużym doświadczeniem oraz wyposażeniem technicznym gwarantującym należyte i skuteczne realizowane powierzonych zadań. Od wielu lat na obiektach administrowanych przez Dział IZK prawidłowo wykonuje szereg umów serwisowych, w takich jak serwisy separatorów substancji ropopochodnych czy omawiane serwisy instalacji wodnokanalizacyjnych. Dodatkowym atutem wskazanego podmiotu jest jego siedziba znajdująca się na terenie Warszawy - dzięki bliskiej odległości do obiektów administrowanych przez ZTM, jest w stanie w bardzo krótkim czasie podejmować odpowiednie działania awaryjne.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.