Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
607z dziś
3436z ostatnich 7 dni
14564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie pomieszczeń w obiekcie

Przedmiot:

Malowanie pomieszczeń w obiekcie

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
32 4662430
m.swierzy@nitroerg.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=414787
Województwo: śląskie
Miasto: Bieruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Malowanie pomieszczeń w obiekcie M-15 na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn.
Opis postępowania Malowanie pomieszczeń w obiekcie M-15 zgodnie z zakresem zamieszczonym w załączniku.
Planowane rozpoczęcie prac 21.01.2019r.Planowane zakończenie prac 31.01.2019r.
Grupa asortymentowa B0201 - Usługi remontowe obce- bieżące
B0202 - Usługi budowlane
B0203 - Usługi techniczne
B0204 - Montaże i demontaże
B0205 - Pozostałe usługi techniczo-budowlane
B0206 - Konserwacje i naprawy
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: NITROERG/PUR/19/60381

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-01-09 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-01-09 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=414787

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedawcy, którzy złożą oświadczenie, iż:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz zatrudnią do wykonania zamówienia, osoby posiadające aktualne w czasie realizacji zamówienia uprawnienia adekwatne do realizowanych prac.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
d) Nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Sprzedawcy.
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
Ocena spełnienia przez Sprzedawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Sprzedawcę dokumentów i oświadczeń, metodą ,,spełnia - nie spełnia
Postanowienia umowy/ zlecenia a) miejsce świadczenia: Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1.
b) sposób odbioru, rodzaje odbiorów, terminy, dokumenty wymagane przy odbiorze: dostawy do lokalizacji Krupski Młyn, każdorazowo na osobne wywołanie telefoniczne lub emailem z podaniem ilości oraz asortymentu.
c) osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nr telefonu):
Adam Goździk
tel. 32 4662 409
a.gozdzik@nitroerg.pl
d) warunki płatności: min. 60 dni. Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment), określonej w przepisach art. 108a i następne Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 wraz z późniejszymi zmianami).
e) terminy i warunki gwarancji: zgodnie z warunkami podanymi w zamówieniu.
f) kary umowne: zgodnie z warunkami podanymi w zamówieniu.
g) wymagana oferta w formacie *.pdf.
h) zalecana wizja lokalna.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Przedmiar M-15.pdf
Załącznik+nr+3+-+Oświadczenie+-+Dane+osobowe.docx

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Michał
Nazwisko: Świerzy
Ulica: ul. Plac Alfreda Nobla 1
Miejscowość: Bier
Kod pocztowy: 43-150
Email: m.swierzy@nitroerg.pl
Telefon: 32 4662430

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.