Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie inwentaryzacji istniejących pomników przyrody rosnących na terenie gminy oraz...

Przedmiot:

Wykonanie inwentaryzacji istniejących pomników przyrody rosnących na terenie gminy oraz wskazanie drzew proponowanych jako pomniki przyrody

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY REWAL
ul. Mickiewicza 19,
72-344 Rewal
powiat: gryficki
Tel. 91 38 49 011, fax. 91 38 49 029
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Rewal
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
wykonanie inwentaryzacji 10 .sztuk istniejących pomników przyrody rosnących na terenie gminy Rewal oraz wskazanie drzew
proponowanych jako pomniki przyrody maksymalnie do 5 sztuk.
Gmina Rewal, zaprasza do składania ofert na następująco zadanie publiczne:
wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody rosnących na terenie gminy Rewal oraz wskazanie drzew' proponowanych jako
pomniki przyrody.
Opracowanie w części dotyczącej wykonania inwentaryzacji istniejących pomników przyrody musi uwzględnić;
1) aktualizację kan pomników przyrody na podstawie wykazu pomników przyrody w Gminie Rewal - stanowiącego załącznik do
niniejszego zapytania
2) dokumentację fotograficzni),
3) określenie parametrów' drzew (obwód, wysokość, szerokość korony, wysokość pierwszego konara, wiek drzewa),
4) opis siedliska.
5) ocenę stanu zdrowotnego drzew,
6) wskazanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych,
7) zalecenia dotyczące ochrony pomników przyrody.
Opracowanie w części dotyczącej wskazania proponowanych do objęcia ochroną drzew powinno być zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa i zawierać opracowanie karty pomniki) przyrody z uwzględnieniem:
1) dokumentacji fotograficznej.
2) określenie parametrów' drzew (obwód, wysokość, szerokość korony, wysokość pierwszego konara, wiek drzewa),
3) opis siedliska,
4) ocenę stanu zdrowotnego drzew.
5) wskazanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Dokument nr: IKO.6I31.P1M.2019.JW

Specyfikacja:
Dokumentacja dostępna jest w pokoju nr I, w Referacie Infrastruktury' Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rewalu.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie: do 10 stycznia 2019 do godz. 15;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 20.01.2019 r.

Wymagania:
O udzielenie zamówienia mogą starać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny!)) i osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia luli przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
2) Wykonali w ciągu 2 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zaproszenia usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia.
Wykaz dokumentów' i oświadczeń, jakie składa wykonawca wraz z ofertą:
1) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprzętem i wyposażeniem zapewniający!)) należ.yte wykonywanie obowiązków
przedmiotu zamówienia i zabezpieczenia technicznego, zapewniających w wystarczającym stopniu także bezpieczeństwo
ludzi i majątku Zamawiającego, w którym wykaże rodzaj urządzeń, jakie zamierza przeznaczyć do wykonywania robót
oraz wskaże podstawę dysponowania tymi zasobami. Złożenie takiego oświadczenia z wykazem sprzętu będzie uznawane
za spełnienie wymogów w zakresie technicznego usługi.
2) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności.
3) Oświadczenie, że Wykonawca posiada opłacona polisę, a w przy]) ad ku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
/. przedmiotem zamówienia.
Ofertę należy złożyć
w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie osobiście lub przesiać poczt!) na adres:
URZĄD GMINY W REWALU
ul. Mickiewicza 19,72-344 Rewal
Kopertę należy wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody rosnących na terenie gminy Rewal oraz wskazanie drzew
proponowanych jako pomniki przyrody.
opisać następująco:
,,(nazwa i adres Wykonawcy)
Oferta w postępowaniu na PP.1/2018
Nie otwierać ,,
2. Tryb udzjelenia zamówienia: Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione, a
postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Kontakt:
3. Osoba do kontaktu: Joanna Włodarczyk

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.