Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup oraz dostawa wapna palonego mielonego WR

Przedmiot:

Zakup oraz dostawa wapna palonego mielonego WR

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POŁAŃCU SPÓŁKA Z O. O.
ul.. Krakowska 11
28-230 Połaniec
powiat: staszowski
515 572 728, tel. 15 865 05 40,
sekretariat@pgk-polaniec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Połaniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup oraz dostawa wapna palonego mielonego WR na Oczyszczalnie
ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o. ,
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna palonego WR luzem wraz z dostawą do
procesów technologicznych na rok 2019.
- wapno palone mielone WR o właściwościach chemicznych :
CaO - min. 94,0%
MgO max. 1,0%
CO2 max. 3,0%
S03 max. 0,4%
- wapno palone mielone WR o właściwościach fizycznych :
Reaktywność 160* max. 1 '30"
Ciężar nasypowy 080 - 090 kg/dm3pp
- Dostawa będzie następować transportem Wykonawcy.
- Dostawa będzie następować częściowo . Wielkości dostawy jednorazowa to 19 Mg ,
przewidywane jest około 20 dostaw w roku.
- Podana cena jednostkowa, ofertowa nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 11.01.2019 r. o godz. 10;30.
2. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego (BIP) www.pgk.bip.umig.polaniec.pl

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą w terminie
do dnia 11.01.2019 r. do godz. 10;00 na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Połańcu Spółka z o.o.
28 - 230 Połaniec

ul. Krakowska 11
lub e-mail: sekretariat@pgk-polaniec.pl

Wymagania:
Wymagane jest złożenie kompletnej oferty .
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji jakości wapna zaproponowanego przez
Wykonawcę w ofercie , po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed podpisaniem umowy.
Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres 12- stu miesięcy tj.
do 31 grudzień 2019 r. Termin poszczególnych dostaw ustala się na okres maksymalnie
3 dni od daty telefonicznego, e-mailowego, faksowego lub osobistego zgłoszenia
zapotrzebowania na materiał.
Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc.
3. Oferty niekompletne i złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
V. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY:
1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Kontakt:
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia
jest P. Adam Bryk, Tel. 515 572 728

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.