Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług w zakresie dekoracji Miejsc Pamięci Narodowej

Przedmiot:

Wykonywanie usług w zakresie dekoracji Miejsc Pamięci Narodowej

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
ul. Rynek 1
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
32 626 01 09, /32/ 626-01-04, 626-01-05, 626-02-24
przetarg@umig.olkusz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usług w zakresie dekoracji Miejsc Pamięci Narodowej"

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonywanie usług polegających na dekoracji Miejsc Pamięci Narodowej, w zakres których wchodzą:

I. Roboty porządkowe (wykonane przed - i po uroczystościach):

- zbieranie zanieczyszczeń, powierzchniowe czyszczenie pomników i usuwanie graffiti, wywóz zanieczyszczeń na wysypisko

- zebranie stojaków z flagami po zakończonych uroczystościach

- uprzątnięcie - po 2 dniach od dnia organizowania uroczystości - wiązanek, kwiatów i zniczy

- zamiatanie alejek

- zimowe utrzymanie alejek (usunięcie śniegu, posypanie piaskiem)

II. Dekoracje:

- ustawienie stojaków z flagami (stojak oraz flagi stanowią własność Wykonawcy)

- ustawienie i zapalenie zniczy (znicze duże - otwarte, palące się co najmniej 2 doby)

- położenie wiązanek, kwiatów doniczkowych

III. Roboty utrzymaniowe - dodatkowe:

- konserwacja i naprawa elementów stałych, ulegających uszkodzeniu pod wpływem pogody i warunków atmosferycznych

- nawożenie grysu

Dokument nr: OA.271.1.7.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 12.01.2019 r. w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na: ,,Dekoracja Miejsc Pamięci Narodowej" lub elektronicznie na adres: przetarg@umig.olkusz.pl (pod pojęciem złożenia oferty w formie elektronicznej Zamawiający rozumie dołączoną do wiadomości zeskanowaną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).

Miejsce i termin realizacji:
Usługi w zakresie dekoracji Miejsc Pamięci Narodowej realizowane będą do dnia 31.12.2019 r. każdorazowo na zlecenie Zamawiającego
Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

Wymagania:
2. Wykonawca zobowiązany będzie się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przez Zamawiającego - w formie przelewu bankowego - w terminie do 30 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT, wraz z kosztorysem powykonawczym i podpisanym protokołem odbioru prac, przy czym fakturę należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Kryteria oceny ofert - cena 100%
Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

- nazwę firmy,

-wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w złotych brutto (w tym podatek od towarów i usług VAT), wyrażoną cyfrowo i słownie, według formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1,

- oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

Opis sposobu obliczania ceny.

a) Cena oferty brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

c) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

d) Cena powyższa stanowić będzie podstawę dla wybrania najkorzystniejszej oferty.

Cenę oferty Wykonawcy ustalają w zaokrągleniu do 1 grosza.

Kontakt:
Osobą upoważnioną - ze strony Zamawiającego - do kontaktów w zakresie realizacji w/w zadania jest:

- pracownik Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych:

Iwona Fajnkuchen (tel. 32 626 01 09).

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.