Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi w zakresie gospodarki leśnej

Przedmiot:

Usługi w zakresie gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja ,,Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14
30-232 Kraków
powiat: Kraków
(12) 425 35 51
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 7 000,00 PLZ
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Fundacji ,,Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2019 roku".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
3. Przedmiotem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gospodarki leśnej w następującym zakresie:
3.1. Pozyskanie drewna
3.1.1. Termin wykonania prac: styczeń - grudzień 2019 r.
3.1.2. CPV: 77.21.00.00-5 Usługi pozyskiwania drewna
3.2. Wprowadzenie sztucznego odnowienia
3.2.1. Termin wykonania prac: marzec-listopad 2019 r.
3.2.2. CPV: 77.21.16.00-8 Sadzenie drzew
3.3. Zabezpieczenie upraw przed szkodami łowieckimi
3.3.1. Termin wykonania prac: październik-grudzień 2019 r.
3.3.2. CPV: 77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew;
3.4. Pielęgnacja upraw leśnych
2
3.4.1. Termin wykonania prac: maj - listopad 2019 r.
3.4.2. CPV: 77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew.
3.5. Pielęgnacja gleby na uprawach
3.5.1. Termin wykonania prac: maj - lipiec 2019 r.
3.5.2. CPV: 77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew.
3.6. .Zabiegi gospodarcze w młodszych klasach wieku
3.6.1. Termin wykonania prac: luty - grudzień 2019 r.
3.6.2. CPV: 77.21.13.00-5 Usługi selekcji drzew, 77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew, 77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew
3.7. Cięcia krajobrazowe
3.7.1. Termin wykonania prac : luty - grudzień 2019 r.
3.7.2. CPV: 77.21.13.00-5 Usługi selekcji drzew; 77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew;
3.8. Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej przy ciągach spacerowych
3.8.1. Termin wykonania prac: styczeń - grudzień 2019 r.,
3.8.2. 77.21.13.00-5 Usługi selekcji drzew; 77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew;
3.9. Szczególne uwarunkowania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający dopuszcza miesięczne częściowe odbiory prac na podstawie protokołów odbioru. Zamawiający gwarantuje wykonanie, co najmniej 60% zakresu prac. Pozostałe 40% będzie uzależnione od bieżących potrzeb.

CPV: 77.20.00.00-2, 77.21.00.00-5, 77.21.13.00-5

Dokument nr: BR-271-13/2018 (324)

Specyfikacja:
12. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zoo-krakow.pl

Składanie ofert:
11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Fundacji ,,Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie" w Sekretariacie. Termin składania ofert upływa 7 stycznia 2019 r. o godz. 10.00

Wymagania:
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wzór istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 000 złotych.
8. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
3
9. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną odpowiednio na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazane w pkt. 1 niniejszej sekcji. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. Kryteria oceny ofert:
cena 90%
doświadczenie zawodowe wykonawcy 10%

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.