Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług elektrycznych

Przedmiot:

Świadczenie usług elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Puławach
ul.Lubelska 7
24-100 Puławy
powiat: puławski
tel. 81 8885585 wew.1 lub tel. 81 8885583 wew. 1
jacek.mogielnicki@pulawy.sr.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sąd Rejonowy w Puławach zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro, prowadzonym bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo
zamówień publicznych na:
świadczenie usług elektrycznych na potrzeby Sądu Rejonowego w Puławach,
przez okres 12 miesięcy
I. Świadczenie usług elektrycznych będzie obejmowało w szczególności
następujący zakres:
- konserwacja i naprawa urządzeń instalacji elektrycznych w budynkach Sądu
Rejonowego w Puławach: naprawa osprzętu elektrycznego, naprawa urządzeń
elektrycznych (podgrzewacze do wody, osprzęt oświetleniowy, wentylatory
elektryczne, gniazda sieciowe, tablice rozdzielcze), wymiana spalonych świetlówek i
lamp oświetleniowych itp.;
- obsługa i nadzór sieci i urządzeń elektrycznych;
- wystawianie ekspertyz technicznych dla sprzętu elektrycznego będącego w
dyspozycji Zleceniodawcy;
- badanie sprawności działania wyłącznika p.poż/wył. głównego (jeden raz w roku w
budynku przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach);
- wymagany czas reakcji: najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu, a w
sytuacji awarii powodującej brak możliwości pracy - czas reakcji do 1 godziny.

Dokument nr: D - 231 -03/19

Składanie ofert:
III. Oferty z podaniem ceny brutto za jeden miesiąc, należy składać lub przesłać
na adres:
Sąd Rejonowy w Puławach, ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy
z dopiskiem: ,,Oferta - Obsługa elektryczna Sądu nr postępowania D - 231 - 03/19"
w terminie do dnia 10 stycznia 2019r. do godz. 15;30.

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejsce wykonywania usługi:
- budynki Sądu: ul. Lubelska 7 oraz Al. Partyzantów 6A w Puławach.

Wymagania:
Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji
przedmiotowego zamówienia (w tym dojazdów), za wyjątkiem ewentualnych części
niezbędnych do napraw.
Do oferty należy dołączyć:
1) Wykaz osób przewidzianych do realizacji usług wraz z kserokopiami
aktualnych świadectw kwalifikacyjnych D uprawniających co najmniej do
wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac
kontrolno - pomiarowych na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci:
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię
elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV, urządzeń, instalacji i sieci o
napięciu znamionowym powyżej 1kV oraz aparatury kontrolno - pomiarowej i
urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
urządzeń i instalacji ww.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu:
- Jacek Mogielnicki, e - mail: jacek.mogielnicki@pulawy.sr.gov.pl
- Dorota Skibińska, e - mail: dorota.skibinska@pulawy.sr.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.