Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
powiat: Poznań
tel. 618 410 500, faks 618 480 556
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powtórzenie podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00045.2017 z dnia 27.12.2017 r
1. Zadanie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do prac będących przedmiotem umowy nr ZP.272.00045.2017 z dnia 27.12.2017 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 - etap I. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) ponieważ inwestycja jest prowadzona w warunkach funkcjonującego Ośrodka, zagwarantował, iż roboty będą prowadzone w sposób nie utrudniający prawidłowej pracy Placówki; 2) udzielił 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane; 3) zaoferował gwarancje producenta na zastosowane urządzenia i materiały; 4) zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 3. Zamówienie podstawowe jest realizowane w ramach projektu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Dokument nr: 550002001-N-2019, ZP.272.00004.2019, ZP.ZD-00005/19

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W trakcie prac budowlanych prowadzonych podczas realizacji umowy nr ZP.272.00045.2017 z dnia 27.12.2017 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 - etap I, zaistniała potrzeba udzielenia, w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zamówienia podobnego. Zadanie przewidziane do realizacji dotyczy powtórzenia podobnego rodzaju prac do robót będących przedmiotem zamówienia podstawowego i obejmuje swoim zakresem: rozbiórkę styropianu i montaż wełny mineralnej na dachu, wymianę blachy trapezowej i wzmocnienie istniejącej konstrukcji stalowej, zabezpieczenie konstrukcji stalowej do stopnia R 30 odporności ogniowej, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszonych wraz z instalacjami elektrycznymi i słaboprądowymi. W trakcie robót, w sali komputerowej, na parterze budynku, odkryto drewniany, zabytkowy strop. Odkryty strop może pochodzić z czasów XVI-wiecznej przebudowy klasztoru i jest elementem podnoszącym wartość zabytkową pocysterskiego zespołu klasztornego. Zgodnie ze wskazaniem Powiatowego Konserwatora Zabytków, ze względu na jego wartości historyczne, artystyczne i naukowe, ,,konieczne jest przeprowadzenie pełnej konserwacji odkrytego obiektu wraz z wykonaniem zabiegów konstrukcyjno-inżynierskich, które w maksymalnym stopniu odciążą strop, pozbawiając go funkcji nośnych". W ramach zamówienia podstawowego, w innych pomieszczeniach, były przeprowadzone podobne zabiegi konserwacji stropów drewnianych wraz z pracami konstrukcyjnymi mającymi na celu ich wzmocnienie i odciążenie. Ponadto, w ramach podjętych działań, związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, należy wykonać zabezpieczenie dachu nad niższą dwukondygnacyjną częścią budynku, do odporności ogniowej RE 30. Po wykonaniu częściowej rozbiórki dachu, stwierdzono, że pod warstwą papy występuje łatwopalny styropian, a pod nim blacha trapezowa na konstrukcji z wiązarów stalowych. W celu osiągnięcia wymaganej odporności ogniowej dachu, konieczna stała się wymiana blachy stalowej i ocieplenia, wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji stalowej i zabezpieczeniem jej do stopnia odporności ogniowej R 30. W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowej do wymaganej odporności ogniowej, niezbędny jest demontaż sufitów podwieszonych wraz z instalacjami elektrycznymi i słaboprądowymi w pomieszczeniach, oraz ich odtworzenie. W ramach zamówienia podstawowego, realizowane były również roboty obejmujące demontaże i wykonanie sufitów podwieszanych, instalacji elektrycznych, ocieplenia oraz zabezpieczenie p.poż. elementów konstrukcji. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony został dotychczasowy Wykonawca robót budowlanych. Zadanie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Orlikon Sp. z o.o., , ul. Za Groblą 1, 61-860, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.