Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13143z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku socjalno-szatniowego

Przedmiot:

Rozbiórka budynku socjalno-szatniowego

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wolatel. (15) 643-34-47
powiat: stalowowolski
tel.15 643 35 66, tel. (15) 643-34-47
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wolatel. (15) 643-34-47
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający - Gmina Stalowa Wola, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
1. Nazwa zadania: Rozbiórka budynku socjalno-szatniowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres zadania obejmuje rozbiórkę budynku socjalno-szatniowego o kubaturze 3843 m3 na działce o nr ewidencyjnym 26/9 przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli wraz z utylizacją i wywozem materiałów rozbiórkowych.
Charakterystyka obiektu: Budynek parterowy o powierzchni zabudowy 903 m2, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji mieszanej: murowanej (ściany) i drewnianej (strop oraz dach), kryty blachą trapezową.
Zakres robót: zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Składanie ofert:
6. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert: 1) Ofertę należy złożyć do godziny 1200 dnia 10.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 9, pokój nr 9
37 - 450 Stalowa Wola, 2) Oferty zostaną otwarte o godz. 1215 dnia 10.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 9, pokój nr 9 37-450 Stalowa Wola,
6) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Rozbiórka budynku socjalno-szatniowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli. Nie otwierać do dnia 10.01.2019 rok

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 30 styczeń 2019 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
? Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień oraz oznakowań na czas realizacji zadania
? Wykonawca będzie dysponował kierownikiem rozbiórki branży budowlanej
? Wykonawca zapewni wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY" (załącznik nr 3 do regulaminu); 2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania; 3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia; 5) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

Kontakt:
8. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są: 1) Jacek Brzozowski - Wydział Realizacji Inwestycji i Transportu, pok. nr 9; tel. (15) 643-34-47

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.