Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące naprawy, usuwanie awarii wraz z pogotowiem, w branży ogólnobudowlanej

Przedmiot:

Bieżące naprawy, usuwanie awarii wraz z pogotowiem, w branży ogólnobudowlanej

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
ul. Bolesława Chrobrego 7
02-479 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 863 55 24, faks 22 863 55 24
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżące naprawy, usuwanie awarii wraz z pogotowiem, w branży ogólnobudowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH OGÓLNOBUDOWLANYCH ZAWARTY W KOSZTORYSIE Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI: o Sprawdzenie stanu sprawności użytkowej elementów i urządzeń budynków o Montaż gotowych elementów takich jak: szafki, osłony, zawiasy, haki, gabloty ogłoszeniowe, tablice informacyjne, ościeżnice okienne i drzwiowe, lub ich ewentualna wymiana w budynku i na terenie przyległym do budynku. o Usunięcie niebezpiecznych elementów metalowych w budynku, na budynku. o Naprawa, uzupełnienie, lub ewentualna wymiana wywietrzników i wyłazów, znaków informacyjnych, krat okiennych w budynku. o Montaż, lub wymiana tablic hipotecznych, numeracji klatek schodowych, tablic informacyjnych dostarczonych przez administracje, w budynku, na budynku. o Naprawa drzwiczek, wnęk i szafek nieelektrycznych z ich wymianą, lub montażem nowych w budynku. o Czyszczenie rur spustowych do czyszczaka żeliwki o Czyszczenie rynien bez zdejmowania o Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych o Wymiana klamek o Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami o Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych o Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych o Założenie na nowym miejscu nawiewników o Założenie na nowym miejscu haków wiatrowych o Założenie na nowym miejscu łączników okiennych spinających- skręcanie okien o Założenie na nowym miejscu zakrętek o Założenie na nowym miejscu kłódki o Założenie na nowym miejscu skobla o Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych i trzyskrzydłowych o Dopasowanie furtki o Wymiana wkładek 'Yale' o Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych ZAKRES NAPRAW OGÓLNOBUDOWLANYCH ZAWARTY W KOSZTORYSIE Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI: o Wydzielenie i zabezpieczenie strefy robót o Malowanie farbą ochronną w kolorze podobnym naprawianych, uzupełnianych, lub wymienianych elementów metalowych. o Uzupełnienie, lub wymiana oszklenia stolarki i ślusarki budowlanej tj. szafki licznikowe, wnękowe, tablice informacyjne, drzwi kabinowe i szybowe dźwigów itp. o Uzupełnienie, lub wymiana okitowania i uszczelnienia szyb. o Drobna naprawa powierzchni dachu krytego papą z wykonaniem smarówki na naprawianej powierzchni. o Wstawienie łat w pokrycie papowe. o Drobna naprawa obróbek blacharskich, nadanie spadków, prostowanie. o Naprawa podokienników o Nalutowanie łat. o Naprawa wyłazów na dach - uszczelnienie, umocowanie. o Przekucie czapy kominowej. o Wykucie otworu w ścianie. o Zainstalowanie nasady wiatrochronnej typu ,,Caga" na przewodzie kominowym. o Zabezpieczenie, (siatkowanie) przewodów kominowych wentylacyjnych przed ptakami. o Obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej o Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej o Nasady wentylacyjne blaszane o śr. wlotu do 20cm o Rynny dachowe półokrągłe - z blachy ocynkowanej o Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych kitem o Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym o Wymiana haka rynnowego o Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - rury wywiewne o Rozmrożenie kosza zlewowego o Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe o Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 o Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia o Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone o Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych o Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu o Zabicie otworów płytą OSB gr. 18 mm o Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł o Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dług. ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki o Wymiana elementów podłóg z desek - progi o Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych o Wykonanie z gotowych prefabrykatów skrzydeł drzwiowych płycinowych do 2.0 m2 o Uszczelnienie pianką podokienników o Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego o Naprawa drabiny na dach o Montaż gumowych wycieraczek o Zabezpieczenie podłóg folią o Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów o Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfalt o Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie o Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW o Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone o Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą o Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 55-01 o Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; o Wykonanie opaski z mieszanki betonowej o Wykonanie podestu z mieszanki betonowej o Skucie nierówności betonu o Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek o Przemurowanie przewodów kominowych o Obsadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł o Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o Wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz. puszkach, wyłącz. itp. oraz hakach, wspornikach itp. o Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram.,betonu na stropach o Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych o Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW o Drzwi stalowe o pow. do 2 m2 o Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej o Montaż płyt OSB gr 19 mm na istniejącej podłodze o Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego o Wymiana desek podłogowych o Rozebranie podłóg drewnianych białych o Obsadzenie uchwytów do flag w ścianach z cegieł o Założenie na nowym miejscu kątowników metalowych do drzwi o Założenie na nowym miejscu stopki ograniczającej o Założenie na nowym miejscu sprężyn o Wymiana lub uzupełnienie krat prostych o Spaw. czołowe belek stal. dwuteowych o wys. do 160 mm o Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi o Dorobienie kluczy o Naprawa furtki, skrzydła bramy metalowej w ramie o Szklenie ram drew. zdejmow. pojedyńcz. na listwy z podkitow. szkłem płaskim ciągn. grub. 2-3 mm o pow. szyby ponad 0.5 m2 o Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych o Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej o Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej o Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej o Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem o Skasowanie wykwitów (zacieków) o Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki o Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm o Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal. z rur śr.70 mm o rozst. 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych o Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm o Montaż i naciąganie linki metalowej na słupkach ogrodzenia o Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie o Wykucie słupka stalowego z ogrodzenia o Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników o Bramy prętowe stalowe o Zabetonowanie słupków przybramowych o Inne roboty ogólnobudowlane związane z charakterem prac. ZAKRES POGOTOWIA OGÓLNOBUDOWLANEGO ZAWARTY W KWOCIE RYCZAŁTOWEJ POGOTOWIA Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI: o Wydzielenie strefy zagrożenia, o Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dalszą degradacją, o Skucie tynków stwarzających zagrożenia o Skucie luźnych elementów elewacji o Zamknięcie drzwi i okien

Dokument nr: 550000822-N-2019, ZP.26.2.1.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp: zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wskazany przedmiot zamówienia, z terminem otwarcia ofert w dniu 11.12.2018 r. - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp - ,,nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu" - w postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający przeprowadził drugie postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wskazany przedmiot zamówienia, z terminem otwarcia ofert w dniu 27.12.2018 r. - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2)ustawy Pzp - oferta została odrzucona ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wyczerpane zostały wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp uzasadniające udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Rzemieślniczy Roboty Budowlane Jan Pacek, biuro@pacek.waw.pl, Ul. Łopuszańska 94/1 02-232 Warszawa , 02-232, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.