Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej

Przedmiot:

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Telewizja Polska S.A.
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225478817
sekretariatbzizp@tvp.pl
https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2159/modernizacja-instalacji-wentylacji-mechanicznej-w-pomieszczeniach-1007-1008-1010-oraz-1011-znajdujacych-sie-w-budynku-b-telewizji-polskiej-s-a-przy-ul-j-p-woronicza-17-w-warszawie
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania: Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 1007, 1008, 1010 oraz 1011 znajdujących się w budynku "B" Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie.
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy

Dokument nr: WNZ-000010/19

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 2019-01-11 15:00

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 15:00.

Ofertę należy złożyć elektronicznie na Platformie zakupowej w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie ceny netto za realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz załączenie oferty zawierającej cenę oraz termin wykonania usługi w formie załącznika w zakładce ,,Załączniki"

Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat ,,Oferta została zapisana". Po upływie w/w terminu, złożenie oferty na Platformie będzie niemożliwe. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od podpisania umowy.

Wymagania:
Zamawiający wymaga dodatkowo złożenia oferty w formie załącznika do Platformy Zakupowej, która powinna zawierać:
- Kalkulację cenową
- Termin wykonania usługi (10 tygodni zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do postępowania)

Wzór umowy oraz opis przedmiotu zamówienia dostępne są pobrania w zakładce ,,Załączniki".

Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od podpisania umowy.

Pytania do Zamawiającego należy kierować poprzez Platformę zakupową, zakładka Komunikacja/korespondencja.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zamieszczona jest na Platformie elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury".

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.
Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty:

1) Oferent może samodzielnie wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia na formularzy elektronicznym.

2) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez skorzystanie z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki ,,Oferta".

3) Oferent może samodzielnie usunąć i dodać dokumenty na platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki".

Oferent nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert.

Oferta musi zawierać wszystkie informacje i dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że kryteriami oceny ofert jest cena netto za realizacje przedmiotu zamówienia o wadze 100 %. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Kontrahenta, który uzyskał najwyższą ocenę w rankingu złożonych ofert. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Wszystkie ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena musi być podana w PLN.

Uwagi:
Warunki płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Domyślna waluta: PLN

Kontakt:
Osobą uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktowania się z Kontrahentami w sprawie niniejszego postępowania w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest: Magdalena Rostenis, nr tel. (022) 547 57 49, adres e-mail: magdalena.rostenis@tvp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.